În Biserica Greco-Catolică care poartă hramul „Adormirii  Maicii Domnului” adevăratul colț de rai își are locașul în „Sanctuarul Maicii Domnului ”, înființat pentru cinstirea, premărirea, gloria și strălucirea Sfintei Fecioare Maria. 

Sanctuarul „Maicii Domnului”, prin grija rectorului, pr. Iulian Robu, oferă, cu desăvărşirea consacrării, o intensă şi diversificată posibilitate pentru credincioşi, de reculegere, de meditaţie şi rugăciune, prin tematica adoraţiilor, prin rostirea Sfântului Rozariu, prin procesiunea cu Statuia Maicii Domnului, precum și de venerare a Preacuratei, și prin seara de veghe, în care s-au rostit buchetele de rugăciuni în onoarea Preacuratei Maici.

„Venim, o, Preacurată,/Să-ți punem fiecare/Cu inimi iubitoare/ O floare pe Altar”                                          

Programul alcătuit pentru sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului și ridicarea Sa la Înaltul Cerului Dumnezeiesc au oferit cele mai înălţătoare clipe de har tuturor celor care au participat la aceste evenimente în lăcașul de cult sau care ascultă în această perioadă transmisiunile prin mijloacele de comunicare existente.

Statuia Maicii Domnului a strălucit în lumina Dumnezeiască a misiunii încredințate pentru Atribuțiile Divine, pentru că cel mai important rol al Tainei Maternității face posibilă existența vieţii pe pământ, împreună cu bucuria oferită celor necăjiți şi bolnavi şi izvorul făgăduinței bunătăților cerești dăruită credincioșilor pământului.

Împletirea etapelor de venerare prin rugăciunea devoțiunii Sfântului Rozariu, urmată de Paraclisul Maicii Sfinte, specifică postului Adormirii Maicii Domnului, precum şi adorația pregătită de tinerii parohiei au încununat participarea la procesiunea cu lumânari  aprinse la înconjurarea bisericii.

Freamătul simbolic al pricesnelor şi, mai ales, al cântecelor mariane au deschis ușa sufletelor spre sentimente de evlavie și adorație pentru tot cea ce Maica Sfântă oferă ca răspuns la rugăciunea de dorință şi cererea de înfăptuire a nevoilor credincioșilor. Pentru că „O, Marie, la tine strigăm!”  Sufletele tuturor celor care cred în binefacerile Sfintei Fecioare Maria s-au umplut de evlavie pentru ca paşii lor să fie călăuziți în permanență spre fericire și bucuria harurilor rimise din Înaltul Cer Dumnezeiesc.

Multitudinea evenimentelor organizate pentru marea sărbătoare din 15 august - Adormirea Maicii Domnului şi ridicarea Sa la Cer sunt un dar de mare credință și slujire a vocaţiei, oferite de frații franciscani și preoții invitați pentru a sluji la Altarul Sfânt al Sanctuarului Maicii Domnului.

Mioriţa SĂTEANU