Sărbătoarea din prima Duminică a Sfântului și Marelui Post se constituie într-o mare sărbătoare a credinței, a Bisericii Ortodoxe, precum și a credincioșilor de acest rit.

Consfințită oficial cu prilejul Sinodului de la Constantinopol din 11 martie 843, prin proclamare dogmatică, se pune capăt crizei iconoclaste (lupta împotriva icoanelor), susținută de împărații bizantini. Străluciți teologi, prin argumente indubitabile, au descoperit și promovat valoarea ideologică, liturgică și cateherică a icoanei în viața bisericii și a creștinilor, care cultivă comuniunea cu Dumnezeu. Îi amintim pe Sfântul Patriarh Gherman al Constantinopolului (715 - 730) și Sfântul Ioan Damaschin (675 - 730). Acesta a rezumat învățătura ortodoxă despre icoane, afirmând; „…Dumnezeu s-a arătat în trup și a trăit printre oameni, eu pot înfățișa ce este văzut în Dumnezeu, Eu nu cinstesc materia, ci pe creatorul materiei, Care s-a făcut materie pentru mine, Care a luat asupra-și viața în trup și care prin materie a săvârșit mântuirea mea”. Astfel icoana Domnului Hristos nu este doar chipul omului Iisus, ci este chipul Ipostasului unic al Fiului și cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. Icoana are ca scop orientarea sufletului spre persoana reprezentată pe aceasta, deoarece noi nu o putem avea fizic în față. Cinstirea nu are legătură cu materialul din care e confecționată icoana (lemn), ci este adusă persoanei pictate pe ea. Desigur între icoană și persoana zugrăvită pe ea există o legătură harică, realizată prin sfințirea icoanei, adică o legătură duhovnicească, între icoană și Hristos sau între icoană și sfinții Lui, făcând-o vrednică de cinste. Față de cele de mai sus, celebrarea ortodoxiei în a doua duminică din post este deosebit de importantă pentru creștinii ortodocși, întrucât își reînnoiesc atașamentul lor față de biserică, credință și cinstirea sfintelor icoane. Biserica „Nașterea Sfântului Ioan” din Aleșd, păstorită cu multă evlavie și credință de preotul paroh dr. Ovidiu Bocșan, marchează în fiecare an, prin activități deosebite, această mare sărbătoare a Ortodoxiei. Astfel, după oficierea Sfintei Liturghii, prin emoționante rugăciuni a săvârșit sfințirea icoanelor aduse de credincioși cu acest prilej, după care, cu respectarea măsurilor sanitare de protecție, a desfășurat o procesiune în jurul bisericii. Un eveniment cu puternice valențe de pioșenie și credință.