Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai iubite sărbători din cursul anului bisericesc, datorită înaltei cinstiri de care se bucură Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în poporul român, anul acesta fiind serbată în duminica a opta după Rusalii, 15 august 2021.

Evlavia și dragostea pe care dreptmăritorii creștini o manifestă față de Maica Domnului s-a arătat de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și la Sfânta Mănăstire Izbuc, devenită un adevărat simbol al spiritualității ortodoxe de pe meleagurile bihorene, cu prilejul hramului străvechiului așezământ monahal. Bucuria duhovnicească a obștii monahale și a pelerinilor a fost sporită prin prezența și slujirea aleasă a Preasfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei.

Mii de pelerini din județul Bihor și din alte colțuri ale țării au călcat pragul Mănăstirii Izbuc în zilele de 14 și 15 august, venind să ia hrană duhovnicească, fiind primiți cu multă ospitalitate de obștea mănăstirii. Programul liturgic a început în ajunul sărbătorii, sâmbătă seara, prin oficierea, de către un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, condus, cu binecuvântarea chiriarhului Oradiei, de Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a slujbei de Priveghere, urmată de Prohodul Maicii Domnului, apoi procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la izvorul tămăduitor Izbuc, şi a continuat cu Taina Sfântului Maslu, precum şi Sfânta Liturghie săvârşită la miezul nopţii.

În însăși ziua praznicului, duminică, 15 august, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, pe o scenă amenajată pentru slujire în apropierea noii biserici mari a mănăstirii.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea celor două pericope evanghelice, a duminicii și a sărbătorii, chiriarhul Oradiei a vorbit despre puternicul simbolism euharistic al minunii înmulțirii celor cinci pâini, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o spre a sătura mulțimile, subliniind importanța împărtășirii creștinilor cu Preacuratele lui Hristos Taine pentru viața pământească, dar mai ales pentru viața cea cerească. De asemenea, Ierarhul a arătat rolul important al Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc, ca Maica Luminii și Maica Vieții, precum și cinstirea mare de care se bucură Preasfânta Născătoare de Dumnezeu încă din cele mai vechi timpuri.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentele liturgice îndătinate, chiriarhul Oradiei a hirotonit pe ierodiaconul Arsenie Dat întru ieromonah pe seama Mănăstirii Izbuc, iar pe monahul Vladimir Abrudan întru ierodiacon, tot pe seama Mănăstirii Izbuc, ambii fiind viețuitori ai așezământului monahal. Noul ieromonah a primit și hirotesia întru duhovnic.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Solemnis” al bisericii „Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de doamna prof. Maria Chiș. Au fost prezenți și au încântat cu pricesne și cântări în cinstea Maicii Domnului interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, precum prof. Dănilă Filipoi, dar și din județul Arad, Alexandru Pop Zărăndean, Ciprian Tărșan și Iuliana Tătar. Au luat parte la sărbătoare și numeroase oficialități.

La final, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a adresat cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența la hramul mănăstirii, pentru dragostea și grija aleasă arătată așezământului monahal, dar și oficialităților, preoților și dreptmăritorilor creștini veniți să ia parte la sărbătoare.

Pe parcursul celor două zile, credincioșii veniți în pelerinaj au avut posibilitatea să se închine, în biserica mare a mănăstirii, la un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci a Mântuitorului Iisus Hristos, la icoana Mântuitorului Iisus Hristos în grădina Ghetsimani, pictată de părintele Arsenie Boca, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul și la mici fragmente din moaștele altor sfinți, odoare aflate în patrimoniul sacru al Mănăstirii Izbuc. De asemenea, cei prezenți au luat apă de la izvorul tămăduitor aflat în incinta mănăstirii.

La încheierea praznicului, spre a spori bucuria acestuia, obștea monahală i-a invitat pe toți cei de față la agapa frățească, pregătind alese bucate tradiționale românești.

Pr. Cristian RUS