În 28 septembrie, atleta bihoreană Simona Kadas, preşedinta asociaţiei care-i poartă numele, a participat, la sediul Senatului României, la o masă rotundă dedicată fondării Platformei „National Business Anti-Coruption Ombudsman” (Platforma Națională a Ombudsmanului Anti-Corupție în relația cu mediul de afaceri). Cu acest prilej, au fost stabilite şi detalii privind funcționarea grupurilor de lucru și planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, până în luna mai 2018.

Acest eveniment a reprezentat continuarea Conferinței Europene „Improving Anti-Corruption Policies and Practices” (25-27 mai 2017), organizată de către Fundația EUROLINK - Casa Europei, cu amabilul sprijin și participarea vicepreședintelui Senatului României, Mihai Goţiu, membru al Comisiei pentru Petiții, Anti-Corupție și Abuzuri, în cooperare cu European Network for Education and Training (EUNET), co-finanțată de Europe for Citizens Programme a Uniunii Europene și în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel, precum și grație ghidajului teoretic și suportului moral oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Organizațiile neguvernamentale inițiatoare sunt – Eurolink -Casa Europei, Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în favoarea strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) - proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012) și Fundația Freedom House - România, un vast și reprezentativ spectru de instituții, precum camere bilaterale de comerț, asociații profesionale, misiuni diplomatice și alte entități nonguvernamentle din zona CSR, Anti-Mituire și Anti-Corupție. Vocația centrală a Ombudsmanului Național de Business este aceea de a investiga plângerile contra situațiilor de malpractice în actul de guvernanță economică și comercială. Motivația principală a agenților economici de a face apel la un asemenea mecanism se referă în mod specific la contextele când reprezentanții mediului de afaceri înregistrează probleme nerezolvate în relația cu Statul Român ori cu alte autorități publice locale, companii de stat/controlate majoritar de stat sau cu oficiali guvernamentali/locali. „Alături de inițiatori și participanți, am devenit membru fondator atât al platformei, cât și al nou creatului Consiliu Consultativ al Platformei „Ombudsmanul Național Anti-Corupție în relația cu mediul de afaceri”, care va opera deocamdată pe o bază de auto-finanțare și se va afla într-o perioadă de testare în cadrul parteneriatului extins dintre organizațiile societății civile, camerele de comerț și asociațiile profesionale stimulate să se alăture organizațiilor fondatoare ale acestui proiect”, precizează Simona Kadas. Invitații și participanții la acest eveniment fondator au agreat faptul că există o oportunitate excepțională ca mediul de afaceri să-și asume și să implementeze acum noi mecanisme și stimulente legislative, destinate ameliorării guvernanței corporative și, în ansamblu, a reputației companiilor din România. Unul dintre mijloacele identificate să sprijine în mod expres acest obiectiv este în acest context certificarea și implementarea ISO 370001/2016 privind Anti-Mituirea, precum și noua legislație românească privind lobby-ul. La finele evenimentului, în vederea sprijinirii acelerării angajamentelor naționale de țară luate de România la Summitul Global Anti-Corupție (Londra, 2016) și al aderării la OCDE, precum și la Convenția Anti-Mituire în cadrul Tranzacțiilor Internaționale, participanții au adoptat prin consens Pactul Național Anti-Corupție al Societății Civile și Mediului de Afaceri.