Judecătorul orădean Adrian Buz, de la Curtea de Apel Oradea a fost sancţionat disciplinar de Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Magistratul a fost retrogradat din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal pentru abaterile prevăzute de articolul 99 lit. a, lit. m și lit. t - teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Concret, abaterile sunt: manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu; nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente; exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni. „Cu majoritate, admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Buz Adrian - judecător în cadrul Curții de Apel Oradea. În baza art. 100 lit. d1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică domnului Buz Adrian - judecător în cadrul Curții de Apel Oradea, sancţiunea disciplinară constând în „retrogradarea din gradul profesional de curte de apel în gradul profesional de tribunal” și continuarea activității în cadrul Tribunalului Bihor pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), lit. m) și lit. t) teza I din acelaşi act normativ. Cu opinie separată în sensul respingerii acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Buz Adrian - judecător în cadrul Curții de Apel Oradea pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), lit. m) și lit. t) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, ca neîntemeiate”, se arată în Hotărârea Secţiei.