Săptămâna trecută am abordat ca şi subiect de analiză, noţiuni introductive ale dreptului consumatorului de retragere din cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, aşa cum este el reglementat de prevederile cuprinse in cadrul OUG 34 din 2014.

Prin articolul din această săptămână vom detalia excepţii de la acest drept de retragere al cosumatorului, mai precis contracte în cadrul cărora nu se poate exercita acest drept de către consumator. Astfel, este de reţinut faptul că dreptul de retragere nu este unul absolut, existând excepţii de la exercitarea acestuia, mai precis conform art. 16 din OUG 34/2014, dreptul de retragere nu poate să fie exercitat în cadrul: contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor; furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară; furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate; furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator; furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare; contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere; furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; furnizarea de ziare, periodice şi reviste; contractele încheiate în cadrul unei licitaţii; prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement şi contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material (art. 16 alin. 1 lit. a - m OUG 34/2014). Această reglementare este una cât se poate de logică, în cazul acestor feluri de contracte, produsul/serviciul deja utilizat de către consumator nu mai poate să fie readus la starea iniţială şi ulterior să fie valorificat de către profesionist. Or, dreptul de retragere presupune returnarea contraprestaţiei executate de către profesionist, care ulterior să poată să îl revalorifice, dacă această obligaţie nu poate să fie executată de către consumator, nu poate să existe dreptul de retragere din cadrul contractului. Prevederile legale evidenţiate anterior (art. 16 alin. 1 lit. a - m OUG 34/2014), care vizează excepţiile de la dreptul de retragere al consumatorului, nu se aplică contractelor încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor (art. 16 alin. 2 OUG 34/2014).