În ultima perioadă, încrederea de care se bucurau o serie de instituţii ale statului a fost grav afectată, ca urmare a ştirilor apărute pe canalele de ştiri audiovizuale din ultima săptămână şi facem referire la actele de agresiune şi tortură realizate de poliţişti în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Astfel de fapte nu trebuiesc a fi trecute cu vederea, astfel de fapte, dacă în urma cercetărilor care vor fi efectuate se vor dovedi ca fiind adevărate, trebuiesc să facă obiectul unor proceduri judiciare care să se deruleze cu celeritate şi trebuiesc a fi sancţionate în modul cel mai sever posibil.

Cititorii noştri trebuie să fie informaţi cu privire la drepturile pe care le deţin, pentru că un cetăţean informat este un cetăţean protejat.

Astfel, conform articolului 296 aliniatul 1 Cod penal – „Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”.

Aşadar, funcţionarul public, nu doar organul de poliţie, ci oricare funcţionar public, care aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, foloseşte faţă de o persoană fizică expresii jignitoare săvârşeşte o infracţiune, care poate să fie pedepsită cu închisoarea.

De asemenea conform articolului 296 aliniatul 2 Cod penal – „Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime”.

Din nou legiuitorul cere aceleaşi condiţii care trebuiesc a fi îndeplinite, mai precis fapta trebuie să fie săvârşită de către un funcţionar public, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi trebuie să constea într-o ameninţare ori în acte de violenţă fizică.

Persoanele fizice care se regăsesc fără voia lor în astfel de situaţii, în care un funcţionar public a exercitata asupra acestora, expresii jignitoare, ameninţări ori acte de violenţă fizică, trebuie în primă fază să formuleze o plângere penală prin care să sesizeze faptele săvîrşite.

De asemenea trebuie ştiut faptul că în momentul în care vorbim despre acte de agresiune fizică, totdeauna acestea se dovedesc cu un certificat medico-legal, care presupune ca persoana fizică să apeleze la serviciul de medicină legală în cadrul cărora vor fi supuse unei analize prealabile şi în funcţie de leziunile suferite vor fi stabilite şi cuantumul zilelor de îngrijire medicală.

De menţionat faptul că la nivelul jurisprudenţei Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit că – „infracţiunea de purtare abuzivă, constă în lovirea persoanei vătămate de către lucrătorii de poliţie aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu prin care i-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de 35-40 zile de îngrijiri medicale”.

Aşadar, faptele prezentate în mass-media, săptămâna care a trecut, prin care agenţi de poliţie erau reclamaţi că au exercitat fapte de agresiune asupra unor persoane fizice, au o reglementare cuprinsă în legea penală.