În cadrul Monitorului Oficial al României, partea I, nr. 50 din 18 ianuarie 2019, a fost publicată Decizia cu numărul 684 din 2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic din Legea pentru modificarea articolului 109 din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Pentru a aduce aminte cititorilor noştri prevederile cuprinse în cadrul articolului 109 stabileau faptul că pentru dispozitivele radar instalate pe autovehicule staționare sau pe suporții amenajărilor rutiere ori a utilizării dispozitivelor radar tip pistol era obligatorie presemnalizarea prezenței acestora prin panouri de atenționare, cu minimum 500 m în localitate și cu minimum 2.000 m în afara localității. De asemenea, acelaşi act normativ stabilea faptul că se interzicea constatarea contravențiilor depistate cu ajutorul dispozitivelor radar, dacă sunt încălcate prevederile privind presemnalizarea.           Analizând aceste prevederi legale, Curtea Constituţională a stabilit faptul că acestea sunt neconstituţionale, fiind încălcate mai multe prevederi legale din cadrul Constituţiei României, cea mai importantă fiind cea cuprinsă în cadrul articolului 22 aliniatul 1, conform cărora „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”. Instanţa de contencios constituţional a stabilit faptul că „soluția legislativă se îndepărtează de la scopul reglementării în materia circulației pe drumurile publice, care vizează siguranța traficului rutier, aspectul cel mai important constând, în mod evident, în ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public”. Mai mult, se reţine de către aceeaşi instanţă de contencios constituţional faptul că modalitatea de reglementare realizată de către legiuitor duce la o limitare a activităţilor poliției rutiere de aplicare a normelor legale privind viteza maximă admisă (pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus) în ipoteza existenţei obligaţiei de presemnalizate a aparatelor de detectare a vitezei. O soluţie cât se poate de corectă şi cât se poate de legală, argumentele folosite fiind de actualitate, existând într-adevâr o limitare a activităţii poliţiei rutiere în ipoteza existenţei obligaţiei de presemnalizare a aparatelor radar şi aceasta putând să ducă la încălcarea dreptului la viaţă şi integritate fizică, întrucât participanţii la trafic au obligaţia de a respecta dispoziţiile legale pe toate drumurile publice şi pe toată intinderea lor, nu doar pe anumite tronsoane de drum public.