Ultimele două articole au vizat drepturile reglementate de Legea 448 din 2006, pentru persoanele care au diferite forme de handicap, fiind analizate principalele drepturi conferite de către legiuitor.

Însă, doar existenţa oricărui drept nu prezintă garanţii privind respectarea acestuia de către ceilalţi membri ai societăţii decât în contextul în care dreptul conferit poate să genereze consecinţe în caz de nerespectare – sancţiuni. Astfel că, prin prezentul articol, vom prezenta diferitele forme de răspundere la care se supune o persoană fizică ori juridică, în cazul în care nu respectă drepturile conferite de Legea 448 din 2006 persoanelor cu handicap. Nerespectarea prevederilor Legii 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap atrage doar răspunderea contravenţională, excepţie cazul în care prin activitatea materială se săvârşeşte o infracţiune, caz în care răspunderea va fi de natură penală. Răspunderea contravenţională este reglementată de articolul 100 din Legea 448 din 2006, unde se stabileşte faptul că reprezintă contravenţii şi sunt sancţionate o serie de fapte exprese. Mai precis, nerespectarea dreptului oricărei persoane cu handicap de a avea acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora. Sancţiunea fiind amenda contravenţională între 6.000 lei şi 12.000 lei.

Nerespectarea prevederilor care vizează dreptul unei persoane cu handicap de a beneficia în cadrul procesului de învăţământ de servicii educaţionale de sprijin; dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia; adaptarea mobilierului din sălile de curs; manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere; utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel, se sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum cuprins între 6.000 lei şi 12.000 lei.

Nerespectarea de către unităţile, instituţiile de învăţământ ori de către autorităţile publice a obligaţiilor de a asigura şcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de şcolarizare obligatorie; accesul la formele de educaţie permanentă, adaptându-le nevoilor educaţionale ale persoanelor cu handicap; posibilitatea practicării unui sport de către orice persoană cu handicap, precum şi pregătirea cadrelor didactice în vederea însuşirii de către acestea a unor noţiuni medicale şi tehnice specifice; accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ reprezintă faptă contravenţională şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 6.000 lei şi 12.000 lei.

Neasigurarea gratuităţii pentru copiii cu handicap, precum şi persoanei care îi însoţeşte la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive reprezintă faptă contravenţională şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 6.000 lei şi 12.000 lei.