Subiectul abordat săptămâna trecută nu a fost epuizat şi prin articolul prezent vom încerca să prezentăm în mod aplicat o parte din drepturile pe care legislaţia le reglementează în favoarea persoanelor cu handicap, precum şi obligaţiile pe care le deţin autorităţile centrale şi locale în ceea ce priveşte implementarea acestor drepturi.

 

Astfel, una dintre problemele destul de delicate în cazul persoanelor cu handicap este cea privind deplasarea folosind mijloacele de transport în comun. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 22 din Legea 448 din 2006, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achiziţioneze mijloace de transport în comun adaptate, să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie în limitele tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare, să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap. Mai mult, persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, iar împreună cu aceste persoane de aceleaşi drepturi beneficiază şi însoţitorii ori asistenţii personali ai persoanelor cu handicap (articolul 23 aliniatul 1 şi aliniatul 2 Legea 448 din 2006).

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia şi de acordarea de credite bancare a căror dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani (articolul 27 aliniatul 1 Legea 448 din 2006).

În ipoteza achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani (articolul 27 aliniatul 1 Legea 448 din 2006).

De aceste facilităţi privind accesarea unor credite bancare beneficiază şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat (articolul 27 aliniatul 2 Legea 448 din 2006).

O altă facilitate acordată prin lege vizează scutirea de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale (denumită rovinietă), atât pentru persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme (articolul 28 Lege 448 din 2006).