Una dintre relațiile sociale care prezintă reglementare juridică importantă și care suscită un interes mare pentru justițiabil vizează raporturile juridice generate de încheierea unui contract individual de muncă.

De menționat faptul că, la nivelul legislației, raporturile juridice de dreptul muncii sunt guvernate în principiu de Codul muncii, spunem în principiu, pentru că există și acte normative cu caracter special, care reglementează diverse aspecte particulare ale raportului juridic de dreptul muncii, cum ar fi concediile de odihnă și medicale, drepturile salariale etc.

Prezentul articol va prezenta cititorilor noștri o decizie de speță, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materia raporturilor juridice generate de încheierea unui contract individual de muncă, mai precis dovedirea încasării salariului de către salariat, modalitatea în care se poate face o astfel de dovadă, în ipoteza în care se contestă plata de către angajat.

Conform art. 168 alin. 1 Codul  muncii: „Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit”.

Conform art. 168 alin. 2 Codul muncii: „Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii”.

Având în vedere aceste dispoziții legale, instanțele de judecată resping posibilitatea de a dovedi plata salariului prin intermediul probei testimoniale, așadar, când se pune problema dovedirii plății drepturilor salariale, angajatorul trebuie să producă proba cu înscrisuri și, de cele mai multe ori, instanțele de judecată acceptau doar proba cu statele de plată semnate de către angajat.

ÎCCJ a stabilit faptul că: „nesemnarea statelor de plată de salariați nu înseamnă, automat, că plata salariului nu a fost efectuată sau că serviciile nu au fost prestate, art. 168 Codul muncii permițând ca dovada plăţii salariului să poată fi realizată şi prin alte documente justificative, nu doar prin semnătura salariatului” (ÎCCJ dec. civ. nr. 4711 din 19 noiembrie 2023).

Așadar, în optica instanței supreme, dovedirea plății drepturilor salariale către angajat se poate face cu orice fel de înscrisuri sau cu orice fel de documente justificative din care rezultă efectuarea plății către angajat, nu doar cu statele de plată semnate de către angajat.

Fiind acceptat cu succes de către instanțele de judecată și valorificate ca și probe în cadrul unui dosar în care angajatul contestă efectuarea plății dreptului salarial, dovedirea plății prin intermediul extraselor de cont bancar, care atestă plățile făcute în contul angajatului cu titlul de drepturi salariale.