Prin Decizia cu numărul 16 din 18 septembrie 2023 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul procedurii privind recursul în interesul legii, instanța supremă a stabilit faptul că - “În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că: În ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, dispoziţiile legale mai sus invocate nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă”.

Această decizie este una obligatorie față de toate instanțele de judecată, prin raportare la prevederile art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă care evidențiază faptul că - „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I”. Problema de drept care a primit dezlegare obligatorie prin decizia ICCJ, vizează dreptul unei persoane de a motiva plângerea contravențională formulată față de un proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și după momentul la care au fost depășite cele 15 zile stabilite de către legiuitor pentru a sesiza instanța de judecată. După cum bine cunoaștem, plângerea împotriva unui proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se formulează în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal, conform art. 31 alin. 2 OG 2/2001 - „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”. În optica unor instanțe de judecată, acest termen de 15 zile trebuia să vizeze atât formularea plângerii contravenționale cât și motivarea, adică arătarea instanței de judecată a motivelor pentru care se consideră procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ca fiind nelegal ori neîntemeiat. Depășirea acestui termen era sancționat de către unele instanțe de judecată cu sancțiunea tardivității, mai precis motivele chiar dacă erau întemeiate, însă, erau menționate în scris instanței de judecată după depășirea celor 15 zile, nu mai erau luate în considerare. Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia RIL 16 din 2023 a stabilit că un contestatar are dreptul, fără ca instanța de judecată să poată să aplice contestatarului vreo sancțiune, să își modifice ori să își completeze plângerea contravențională care a fost formulată în termenul legal, iar această modificare ori completare se poate realiza până la primul termen de judecată.