Destul de puţin a fost mediatizată în săptămânile care au trecut, de către mass-media, deşi efectele juridice care vor fi produse sunt destul de importante, soluţia pronunţată de către Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene privind obligativitatea încheierea unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto chiar dacă vehicolul  nu circulă pe drumurile publice.

Decizia în cauză, numărul C-388/19, deşi este pronunţată într-o cauză care a pornit din Polonia, efectele juridice produse sunt obligatorii la nivelul Uniunii Europene, adică inclusiv în România. Decizia pronunţată are la bază sancţiunea în cuantum de 933 de euro aplicată Districtul Ostrów, Polonia, pentru un vehicul care fusese confiscat în data de 07 februiarie 2018, ca urmare a faptului că acest district în perioada 07 februarie - 22 aprilie 2018 nu ar fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă auto. Autorităţile poloneze motivând această inacţiune prin faptul că vehicolul în speţă fusese trimis spre casare datorită stării tehnice defectuoase şi prin raportare la acest motiv încercând pe cale judiciară să anuleze această sancţiune pecuniară. Hotărârea pronunţată de către Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene, în sine statuează faptul că încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă auto este obligatorie atunci când vehiculul în cauză este înmatriculat într-un stat membru, în cazul în care acest vehicul nu a fost retras în mod legal din circulație, în conformitate cu reglementarea națională aplicabilă. Pentru a dispune în acest sens, suprainstanţa europeană a avut în vedere următoarele argumente. Curtea a aratat în considerentele deciziei pronunţate faptul că încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă auto este, în principiu, obligatorie pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru, care se află pe un teren privat și este destinat distrugerii ca urmare a deciziei proprietarului său, chiar dacă, la un moment dat, acest vehicul nu este apt să circule din cauza stării sale tehnice, iar noţiunea de vehicul prezintă o definiţie legală prin raportare la aspectul obiectiv și independentă de  utilizarea care se dă sau care se poate da vehiculului în cauză ori de intenția proprietarului sau a  unei alte persoane de a-l utiliza în mod efectiv. De asemenea necesitatea asigurării unui vehicul înmatriculat într-un stat membru, care se află pe un teren privat, se impune, pentru a asigura protecția victimelor accidentelor rutiere, chiar dacă acel vehicul este destinat distrugerii de către proprietarul său, sau chiar dacă, la un moment dat, nu este apt să circule din cauza stării sale tehnice. Aşadar, oricare proprietar a unui vehicul are obligaţia de a încheia contract de răspundere auto, chiar dacă vehicolul este parcat şi nu este apt să circule pe drumurile publice, obligaţia subzistând până în momentul în care vehicolul este radiat din circulaţie în mod legal.