În data de 3 iunie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reunită în cadrul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în în materie civilă, legal constituit, a pronunțat următoarea Decizia cu nr. 28 din 2024 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 2755/95/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile și pe cale de consecință a stabilit după cum urmează - „În interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (l) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d) şi la reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 562 din Legea nr. 263/2010”. Decizia pronunțată de către ÎCCJ este obligatorie potrivit dispozițiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, pentru toate instanțele de judecată din cadrul sistemului judiciar. Conform acestei decizii, ÎCCJ a procedat la interpretarea prevederilor legale cuprinse în cadrul art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 conform cărora - „Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă”. Așadar, conform acestei decizii, persoanele care au prestat activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui (art. 30 alin. 1 lit. i Legea 263/2010), pe lângă asimilarea perioadei de muncă derulată care va produce consecințele reglementate de lege, aceste persoane vor beneficia și de majorarea punctajelor de pensie lunare cu 50%. Persoanele vizate vor beneficia de două măsuri, mai precis prima măsură va fi de reducere a vârstei de pensionare prin raportare la perioada efectiv lucrată în aceste condiții de muncă și a doua măsură vizează majorarea punctajelor de pensie lunare cu 50% pentru aceiași perioadă.