Odată cu pandemia, a luat amploare comerţul online şi în acelaşi timp şi contractele încheiate online, datorită unor motive lesne de înţeles şi care nu le vom relua aici, ele fiind cunoscute de către cititorii noştri.

Contractul încheiat online, este reglementat de legislaţia specială, mai precis OUG 34/2014, iar în cazul acestuia, anterior încheierii lui, profesionistul are obligaţia legală de a informa în mod clar şi inteligibil, pe consumator cu privire la o serie de drepturi deţinute, mai precis: principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor; identitatea profesionistului, sediul profesionistului, precum şi numărul său de telefon şi adresa sa de e-mail; preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse; costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului; modalităţile de plată, livrare, executare; data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele; în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului; informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere; în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut  informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere; posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor.

De menţionat faptul că aceste informaţii stau la baza încheierii contractului la distanţă (online) şi ele nu pot să fie modificate decât dacă ambele părţi contractuale decid aceasta în mod expres (art. 6 alin. 5 OUG 34/2014).

Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi (art. 6 alin. 7 OUG 34/2014).

Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare, dacă se ajunge la un litigiu în faţa instanţelor de judecată revine profesionistului (art. 6 alin. 10 OUG 34/2014).

Nerespectarea obligaţiei referitoare la informaţiile precontractuale se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 35.000 lei (art. 28 alin. 5 lit. f OUG 34/2014), iar nerespectarea obligaţiei referitoare la prezentarea informaţiilor în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei (art. 28 alin. 5 lit. j OUG 34/2014). 

Sancţiunile contravenţionale se aplică în urma controlului efectuate, pe bază de sesizare, de către Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (art. 28 alin. 1 OUG 34/2014).