Dacă fac un scurt exerciţiu de memorie, cititorii noştri vor observa faptul că, în cadrul articolelor noastre precedente, am mai abordat această problemă juridică, mai precis a clauzei penale, prezentând prevederile legale incidente, însă revenim la acest subiect şi vom prezenta şi modalitatea de interpretare a prevederilor legale consfinţită prin decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, după cum se stabileşte în cadrul Codului civil, art. 1538 aliniatul 1: „Clauza penală este aceea prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale”.

Adică o modalitate contractuală şi consensuală, negociată de părţi şi reglementată în cadrul contractului, prin care părţile contractuale stabilesc existenţa prejudiciului şi cuantumul acestuia în caz de culpă contractuală. Prin decizia de speţă cu nr. 1461 din 10 iunie 2021 pronunţată de secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aceasta a evidenţiat faptul că: „Din interpretarea sistematică şi logico-juridică a dispoziţiilor art. 1538 și art.1539 C. civ. rezultă că legiuitorul a configurat două tipuri de clauze penale: clauza penală pentru neexecutare şi clauza penală pentru executare neconformă (executarea cu întârziere sau executarea în alt loc decât cel stabilit contractual)”.

Aşadar, clauza penală poate să acopere două ipoteze de culpă contractuală, mai precis neexecutarea a însăşi obligaţiilor contractuale ori executarea obligaţiilor contractuale care nu este conformă.

Instaţa supremă evidenţiiază: „Aceste dispoziții legale disting clar între cele două tipuri de clauze penale, fiind posibilă inserarea într-un contract atât a clauzei penale pentru neexecutare, cât şi a celei pentru executarea cu întârziere. Prevederea contractuală care inserează o clauză penală de un anumit tip nu are semnificaţia aplicării sale implicite pentru clauza penală de celălalt tip”.

Se pune problema consecinţei din punct de vedere juridic, în cazul în care părţile contractante inserează în cadrul contractului doar un fel de clauză penală, de exemplu cea pentru neexecutarea conformă, se pot extinde efectele juridice ale unei astfel de clauze şi pentru ipoteza în care vorbim de o neexecutare a însăşi obligaţiilor contractuale?

Răspunsul la această întrebare îl oferă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceasta stabilind: „Prin urmare, în cazul în care părțile au inserat în contract clauza penală pentru executarea cu întârziere, aceasta nu poate fi extinsă în vederea acoperirii prejudiciului pretins pentru neexecutarea obligaţiei principale asumate”.

Pe cale de consecinţă, ceea ce trebuie să reţinem din elementele subliniate de către instanţa supremă este ca în momentul în care se redactează un contract să se acorde atenţie sporită la conţinutul clauzelor contractuale.