Parlamentarii europeni au votat joi, 10 martie, o rezoluție prin care cer Comisiei Europene să aplice mecanismul de condiționalitate privind statul de drept în Ungaria și Polonia, mai ales că hotărârea Curții de Justiție a UE a respins acțiunile întreprinse de cele două țări împotriva Regulamentului.

Comisia Europeană trebuie să ia măsuri urgente și să aplice imediat mecanismul de condiționalitate privind statul de drept prin trimiterea unei notificări scrise statelor membre în cauză.

Într-o rezoluție adoptată joi cu 478 de voturi pentru, 155 împotrivă și 29 abțineri, eurodeputații au salutat hotărârea recentă a Curții de Justiție a UE (CJUE) de respingere a acțiunilor întreprinse de Ungaria și Polonia împotriva Regulamentului privind mecanismul de condiționalitate bazată pe statul de drept, precum și concluziile Curții potrivit cărora regulamentul este în conformitate cu dreptul UE și cu competențele sale în ceea ce privește statul de drept.

Parlamentul subliniază că „este timpul” ca Comisia să își îndeplinească îndatoririle în calitate de gardian al tratatelor UE și să reacționeze la încălcările continue ale principiilor statului de drept în unele state membre ale UE, care reprezintă un pericol pentru interesele financiare ale Uniunii Europene.

Inacțiunea față de structurile oligarhice slăbește întreaga Uniune Europeană, afirmă textul, insistând asupra faptului că banii contribuabililor trebuie protejați împotriva celor care subminează valorile UE.

Deputații consideră că răspunsul Comisiei la hotărârile CJUE din 16 februarie 2022 este „inadecvat” și subliniază că Comisia are datoria de a pune în aplicare legislația UE „indiferent de calendarele electorale din statele membre”.

Rezoluția ia act de faptul că, în octombrie 2021, Parlamentul a lansat o acțiune împotriva Comisiei pentru neaplicarea regulamentului și pentru „tentativa sa de a câștiga timp”. Deputații subliniază că mecanismul de condiționalitate privind statul de drept ar trebui să se aplice atât bugetului Uniunii Europene, cât și fondurilor din pachetul NextGenerationEU.

Regulamentul privind condiționalitatea bugetară a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, dar Comisia nu l-a aplicat până în prezent. La 11 martie 2021, Polonia și Ungaria au contestat regulamentul în fața Curții de Justiție a UE. Curtea s-a pronunțat la 16 februarie 2022, respingând ambele recursuri.