Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix a sărbătorit, în data de 28 octombrie, 35 de ani de la înființare şi desfășurarea celei de-a XXI–a ediții a Zilelor Medicale Băile Felix, intitulate „Actualități în Recuperarea Medicală”.

 

Momentul aniversar a fost marcat printr-o reuniune a unui număr de două sute de participanți (medici, asistenți, fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, psihologi), reprezentați de personalul medical și nemedical din Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix și din alte instituții, cadre didactice, medici rezidenți, studenti, conferință organizată de către  conducerea unităţii, în perioada 27 – 28 octombrie. Tematica științifică abordată în lucrările prezentate s-au regăsit: reabilitarea în afecțiuni neurologice, cardio-vasculare, ortopedice, posttraumatice, recuperarea în pediatrie, recuperarea post-Covid, metode de tratament și diagnostic în recuperarea medicală, managementul osteoporozei, reabilitarea medicală post-AVC, managementul indicatorilor de performanță în reabilitarea medicală. Evenimentul a debutat prin vizitarea spitalului de către invitați, urmat de festivitatea propriu-zisă. Aceasta a fost deschisă de către managerul unității, conf. univ. dr. Nicoleta Ramona Suciu, care, după cuvintele de bun venit, a punctat cele trei calităţi - tradiţie, încredere, profesionalism -, cheia succesului în evoluţia spitalului, rezultatele activităţii reflectând flexibilitate, predictibilitate şi muncă în echipă la provocările zilnice în domeniul de specialitate. Momentele de referință în istoria evoluției organizării spitalului, cele mai importante de-a lungul anilor, au fost: 1976 - demarează construcția clădirii; 1988 - Consiliul Popular al judeţului Bihor emite ,,actul de naştere al spitalului” - decizia nr. 489/1988; 1992 - fostul sanatoriu de copii 1 Mai se reorganizează ca şi secţie a spitalului; 1998 - se schimbă sistemul de finanţare a spitalului, prin înfiinţarea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate; 2000 - spitalul dobândeşte statutul de ,,spital clinic”; 2002 - spitalul este declarat unitate sanitară de interes public naţional, prin H.G. nr. 1106/2002; 2008 - se înfiinţează ambulatoriul integrat propriu; 2011 - unitatea e clasificată în categoria II M, o consfințire a competenţei înalte în specialitatea R.M.F.B.; 2013 - spitalul primeşte acreditarea din partea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; 2020 - reacreditarea spitalului în ciclul II de acreditare. În continuare, reprezentanții partenerilor instituționali ai spitalului au rostit scurte alocuțiuni, invocând colaborarea interinstituțională la nivel profesionist atât în perioada pandemiei, cât și în activitățile manageriale și interdisciplinare: dr. Carp Gheorghe, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, prof. univ. dr. Florian Bodog, senator și prodecan al Facultății de Medicină și Farmacie Oradea, jr. Carmen Soltănel, reprezentanta Consiliului Județean Bihor și președinta Consiliului de Administrație, dr. Daniela Rahotă, director executiv al DSP Bihor, dr. Carmen Pantiș, președinta Colegiului Medicilor Bihor, dr. Mircea Sandor, managerul Spitalului CF Oradea; Ciprian Anta, administratorul comunei Sanmartin, Cristina Sere președinta Colegiului Kinetoterapeuților. Managerul a încheiat, mulțumind tuturor pentru abnegația constantă manifestată de-a lungul timpului și a transmis următorul mesaj: ,,Aveţi încredere în forţele dumneavoastră, în profesia dumneavoastră şi să nu-i uitaţi pe cei care v-au pregătit pentru cunoaştere şi pentru viaţă, prin ştiinţă şi educaţie”.