Joi, în ultima zi a lunii octombrie, în Amfiteatrul 23 al Facultății de Litere, Universitatea din Oradea, a avut loc un eveniment public mai puțin obișnuit, lansarea unei cărți cu numele aniversatului „Paul Magheru. 80. In Honorem”. Cartea a fost alcătuită la inițiativa unui grup de colegi, coordonat de lector univ. dr. Delia-Maria Radu și a apărut la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

 

 Cităm din Argument: „Volumul de față a apărut din dorința de a-i aduce un modest omagiu acum, la ceas aniversar, cînd împlinește venerabila vîrstă de optzeci de ani. E un proiect de suflet, cu articole diverse, ilustrînd preocupările diferite ale autorilor, dar inspirat de deschiderea, curiozitatea și spiritul universal neobosit al Domnului Profesor”. Au participat și și-au exprimat admirația și recunoștința față de activitatea de mentor, de educator, povățuitor și conducător spiritual al tinerei generații decanul Facultății de Litere, colegi, doctoranzi, masteranzi, studenți. Profesorul Paul Magheru, cu generozitatea-i cunoscută, a întors toate laudele și meritele către cei prezenți, mărturisindu-le omenește că nu este nici mai bun, nici mai rău decît oricare dintre cei prezenți, iar dacă au ceva de apreciat din activitatea dumnealui, să se străduiască întotdeauna și să-și trateze elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii ca pe propriii lor copii.  Cu acest ideal paternalist, profesorul Paul Magheru ne-a destăinuit că în ziua în care tocmai era aniversat de colegi număra exact 53 de ani și opt luni de activitate neîntreruptă la aceeași instituție de învățămînt superior, de cînd a fost repartizat ca șef de promoție la Universitatea din Oradea, performanță credem greu de egalat în orice domeniu. Față de alți colegi pe care i-a găsit aici, între 1983-1989, după ce Facultatea de Filologie a fost desființată, domnia sa a continuat să funcționeze, cu rezervare de catedră, ca lector de limba și literatura romînă la Universitatea „J. A. Komensky”din Bratislava, iar de la pensionare pînă astăzi este profesor asociat al Universității orădene, în calitate de conducător de doctorat, în domeniul literaturii universale și comparate.

Primul capitol, de după Argument, este alcătuit de către decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Teodor Mateoc, Pe urmele magistrului, și are la bază alocuțiuni ale profesorului omagiat la a 50-a și a 55-a aniversare a Facultății de Litere, reluate în cartea de aforisme 80 de maxime ale înțelepciunii în viață, lansată în Sala mare a Primăriei, la 9 august 2019, sub genericul Confesiunile unui copil în vîrstă. Primăria Municipiului Oradea i-a acordat atunci domnului profesor Paul Magheru Diploma de Excelență „pentru merite culturale și didactice deosebite, pentru promovarea culturii românești în lume, pentru contribuția consistentă la dezvoltarea învățămîntului universitar din Oradea, pentru implicarea fructuoasă în viața socială, politică și culturală a Oradiei și României”.

Pe urmele magistrului (domnul profesor a ținut să precizeze că, de fapt, magistru nu este decît o formă livrescă a binomului inevitabil profesor-elev, părinte-copil, maestru-discipol), aș dori să notez, așa cum apar ele în această carte aniversară, doar cîteva dintre etapele mai importante ale unui continuum universitar, demn de apreciat și urmat. Profesorul Paul Magheru este dublu licențiat al Universității din București, cu un doctorat în literatură universală și comparată la profesorul Ion Zamfirescu, de la aceeași Universitate din București. După o specializare în Poetică la Universitățile din Leningrad (azi Sankt Petersburg) și Moscova (1972), între 1983-1989 a funcționat ca lector de limbă, cultură și civilizație românească la Universitatea „J. A. Komensky” din Bratislava, ținînd

cursuri și la Universitatea din Brno și Universitatea Carolină din Praga. Singurul titular rămas al Facultății, după Revoluția din 1989, s-a ocupat de reînființarea acesteia, de reintegrarea colegilor risipiți pe la diferite licee, a fost șef de catedră, decan, prorector al Universității, deputat în Parlamentul României, două legislaturi, făcînd parte din Comisia de învățămînt a Camerei Deputaților. În funcțiile de conducere pe care le-a ocupat a asigurat accesul la catedra universitară numai după criterii de competență. În 1999 a participat la Congresul Internațional al Slaviștilor de la Londra, vizitînd Universitățile din Oxford, Cambridge, Lincoln și Sratford-ul lui Shakespeare. Ulterior, ca membru supleant al Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa (OSCE), a participat la Alegerile generale ale președintelui Barack Obama și pentru Congresul SUA din 4 noiembrie 2008, descoperindu-și aici, precum odinioară Ana Blandiana, sentimentul european al ființei. Din 2001 conduce doctorate în domeniul literaturii universale și comparate, inițial prin afiliere la Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu, iar din 2004 a înființat Școala Doctorală de la Facultatea de Litere din Oradea, împreună cu prof. univ. dr. Ioan Derșidan și prof. univ. dr. Ion Simuț. Pînă în prezent a făcut parte din 135 comisii de doctorat și a acordat 45 titluri de doctor în filologie, fără niciun rebut științific – o performanță notabilă într-o perioadă în care lumea academică este zguduită de atîtea scandaluri de plagiat și fraudă intelectuală. De cîțiva ani, într-un cadru organizat, din partea Facultății de Litere, profesorul Magheru oferă gratuit consultații de literatură română pentru bacalaureat și cursuri de limba rusă începători și avansați. Pentru a se asigura de cît mai mulți beneficiari a publicat, pe cont propriu, la edituri de prestigiu, în mai multe ediții, consultațiile ținute în cartea Sinteze de limba și literatura română pentru reușita la bacalaureat și în viață, disponibilă la toate bibliotecile din țară.

Profesorul Paul Magheru recunoaște că după două mandate ca parlamentar simțea că-l strigă cărțile, că-l cheamă studenții, s-a lepădat de orice apartenență la vreun partid politic, dedicîndu-se exclusiv activității didactico-științifice. Se mîndrește sincer că a fost deputat și din prima zi de activitate parlamentară a luat legătura cu toți rectorii universităților din țară, asigurîndu-i de sprijin legislativ în modernizarea învățămîntului. A învățat de unul singur dreptul constituțional, a recitit Spiritul legilor de Charles de Montesquieu, fiind convins de necesitatea și respectarea separării puterilor legislativă, executivă și judecătorească într-un stat de drept, bazat pe lege și norme juridice. A fost împotriva retrocedărilor fanteziste ale unor imobile care adăposteau spitale, școli, instituții de cultură. O mare realizare, cel puțin în domeniul nostru de activitate, învățămîntul filologic, o considerăm salvarea dublei specializări: Limba română - o limbă străină sau dublă limbă străină, singura specializare dublă din țară, după integrarea noastră în spațiul european al cunoașterii. De altfel, la încheierea mandatului de parlamentar, domnul profesor Paul Magheru a fost răsplătit cu o Diplomă de excelență din partea Camerei Deputaților „pentru contribuția deosebită și activitatea îndelungată în modernizarea legislației privind reforma în învățămîntul românesc”. Ca fost parlamentar, profesorul Magheru este de părere că astăzi România se găsește într-o adîncă fundătură, este depopulată, disprețuită din vina clasei politice, a conducătorilor chiar de la vîrful puterilor din stat, care, din lipsă de patriotism și din ignoranță politică, confundă nepermis competiția, adversitatea, deosebirile de opinie cu ura și dușmănia.

În îndelungata activitate didactică a domniei sale, profesorul Paul Magheru a predat aproape toate disciplinele din învățămîntul superior filologic, licență, masterat, doctorat, manifestînd interes față de cursurile dificile, dar strict necesare pentru cultura filologică lingvistică și literară a viitorilor profesori: Literatură universală și comparată, Teoria literaturii, Stilistică, Paleografie greacă, slavonă și româno-chirilică, Introducere în semiotică, Hermeneutica textului etc. Am folosit timpul trecut, fiindcă în prezent îndrumă doar teze de doctorat. Profesorul nu dicta cursurile, ci le explica, îndemnăndu-i pe studenți să consulte suporturile de curs depuse la bibliotecă. Nu făcea prezența la ore, dar frecvența era cu atît mai numeroasă și diversă. Îi plăcea mereu să spună că învățarea înseamnă schimbare de comportament, adică la ieșirea din sala de curs să fii altul decît ai intrat, mai elevat, mai informat, mai curios și dornic de cunoaștere.

Cartea aniversară și onorifică la care ne referim conține recenzii, referate, articole a 12 cadre didactice, colegi sau foști doctoranzi, pe teme de cultură și literatură universală, care complinesc și fortifică statueta verbală a profesorului omagiat: Dana Sala, Orlando Balaș, Alina Vance, Nicoleta Ramona Ciobanu, Adina Bandici, Adina Pruteanu, Delia-Maria Radu, Simona D. Ienciu, Simona Laurian-Fitzgerald, Dan Horațiu Popescu, Magdalena Indrieș și Ioana Alexandrescu.

                                                                                               

Lector univ. dr. Orlando BALAŞ