Cei care doresc să devină ofițeri pompieri se pot înscrie la concursurile de admitere ale facultăților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până pe 8 iulie.

În acest an, pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost alocate 46 de locuri, dintre care 38 la Facultatea de Pompieri și 8 la Facultatea de Drept. 

La nivelul județului Bihor, recrutarea candidaților pentru Facultatea de Pompieri și cea de Drept din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se realizează de către personalul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.

Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere se poate descărca de site-urile Ministerului Afacerilor Interne (mai.gov.ro), Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (academiadepolitie.ro), Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (igsu.ro) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor (isubh.ro).

Cererea se completează de către candidat, în mod lizibil, se semnează și se trimite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: inscrieri.academie@isubh.ro, în perioada 24 iunie - 08 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 22 iulie. Evaluarea psihologică a candidaților, se va realiza, conform planificării, până pe 13 iulie.

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 - 27 iulie (data operațiunii bancare). Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc între 22 și 28 august, iar proba de evaluare a cunoștințelor între 30 și 31 august. Ea va fi urmată de examinarea medicală, care se va realiza, în perioada 6 - 29 septembrie, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe  site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 30 septembrie.

Detalii despre procedura de admitere, numărul de locuri aprobate, formularele și documentele necesare completării dosarului de recrutare și alte date de interes sunt postate pe mai.gov.ro, academiadepolitie.ro, igsu.ro și isubh.ro (secțiunea Cariera) sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, la telefon 0259/411.212, interior 27107 și 27136.