Înscrierile pentru studii universitare de licenţă pentru sesiunea de toamnă 2021 la Universitatea din Oradea au debutat ieri, 1 septembrie, candidaţii fiind aşteptaţi să îşi depună dosarele, în funcţie de facultatea aleasă, pe parcursul acestei săptămâni. 

 

Ieri au debutat înscrierile la Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, Facultatea de Informatică și Științe, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Facultatea de Protecția Mediului, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și Facultatea de Litere; azi, 3 septembrie - Facultatea de Științe Economice; luni, 6 septembrie - Facultatea de Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial; marți, 7 septembrie - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică. Pentru studiile universitare de masterat depunerea dosarelor de concurs a început în 1 septembrie - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhictectură, Facultatea de Informatică și Științe, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Protecția Mediului, Facultatea de Științe Socio-Umane și Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării. Din 6 septembrie - Facultatea de Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”; din 7 septembrie - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică şi din 13 septembrie - Facultatea de Geografie, Turism şi Sport și Facultatea de Științe Economice.

Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot găsi pe https://admitere.uoradea.ro/ro/. Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi. De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii. Taxele de admitere sunt: înscriere - 150 lei; contestaţii - 150 lei; înmatriculare - 100 lei; procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 euro.

Pentru sesiunea din septembrie, Universitatea din Oradea oferă pentru studiile universitare de licenţă - 292 locuri bugetate şi 2.586 cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta. Facultatea de Medicină şi Farmacie scoate la concurs, pentru sesiunea din septembrie, 113 locuri la studii de licenţă. Pentru studiile universitare de masterat - 108 locuri bugetate (din care 4 locuri pentru românii de pretutindeni) şi 2.125 cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://admitere.uoradea.ro/ro/masterat.