Peste cinci sute de tineri, elevi de liceu şi studenţi, urmează să fie beneficiarii unui nou proiect lansat de Universitatea din Oradea, „Antreprenor pentru viitor”.

Conferința de lansare a proiectului „Antreprenor pentru viitor” a avut loc, ieri, la Biblioteca Universității din Oradea, la eveniment participând rectorul instituţiei - prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, membrii echipei de proiect din partea celor doi parteneri Universitatea din Oradea și S.C. Corporactive Consulting S.R.L., invitați, experți.  Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de studenți ai Universității din Oradea prin stimularea participării la programe de studii de licență, în special a tinerilor din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice. Proiectul se adresează următoarelor grupuri țintă: 100 elevi înmatriculați în învățământul preuniversitar (nivel liceal) din județul Bihor, 450 studenți ai Universității din Oradea înmatriculați într-un program de studii de licență non-economic, precum și 84 cadre didactice din învățământul superior, angajați ai Universității din Oradea. De asemenea, proiectul îşi propune diversificarea ofertelor educaţionale ale Universităţii din Oradea din învăţământul tehnic şi non-economic prin autorizarea şi implementarea a 3 cursuri noi – Antreprenoriat, Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă, complementare programelor de studii universitare din învăţământul tehnic şi non-economic şi corelate cu nevoile pieţei muncii. În ceea ce îi priveşte pe beneficiari, elevi de liceu sau studenţi, se va pune accent pe cei din mediul rural, aparţinând minorităţii rome, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic. Concret, Universitatea va organiza sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă; vizite de studiu la Universitatea din Oradea pentru grupurile de elevi din judeţul Bihor; testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom; şedinţe de consiliere şi orientare profesională personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier; şedinţe de tutorat cu un responsabil implementare la nivel de facultate. De asemenea, studenţii cuprinşi în proiect vor beneficia de testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom, consiliere profesională şi orientare în carieră personalizată cu un expert consilier psiholog, asistenţă educaţională şi sprijin financiar prin bursa student-antreprenor în valoare de de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studiu. Cei 450 de studenţi vor beneficia de un program de învăţare antreprenorială cu componentă practică pentru studenţii din învățământul tehnic și non-economic dezvoltat în parteneriat cu angajatorii şi particularizat pe domeniul de studiu, din care 126 premiați pentru planurile de afaceri, cu premii în bani, cu valori cuprinse între 500 lei şi 1.500 lei. Valoarea proiectului „Antreprenor pentru viitor” se ridică la peste 7,2 milioane de lei, din care 97,69% bani europeni. Perioada de implementare este de doi ani.