Doi profesori - Rodica Drăgoi și Adrian Gruie -, împreună cu șapte elevi - Cătălin Florin Boroș, Andrei Ionuț Borza, David Covaci, Beniamin Covaciu, Daniel Alexandru Jurcan, Alin Damian Laslău, Emanuel Valentin Țîrtea -, de la Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, vor participa la un flux de mobilitate în Portugalia.

Începtul de săptămână a fost unul cu o încărcătură emoțională aparte pentru cei șapte elevi din clasa a X-a, calificarea mecanic auto, deoarece, împreună cu părinții, au participat la ședința de pregătire, ținută de prof. ing. Lucian Cernea, directorul instituției de învățământ, împreună cu prof. Rodica Drăgoi și prof. ing Adrian Gruie, pentru pregătirea ultimului flux de mobilitate în Portugalia, care se va efectua în perioada 23 februarie - 7 martie, în cadrul unui proiect ERASMUS+ nr.2018-1-RO01-KA102-048132, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități transnaționale”. Dintre obiectivele proiectului, care se derulează pe perioada a 20 de luni, cele mai importante sunt: creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de școală prin dezvoltarea de parteneriate cu angajatori și prin participarea elevilor la stagii de practică în companii reprezentative ale Uniunii Europene, pentru dobândirea de cunoștințe și abilități specifice calificării alese, în vederea integrării socio-profesionale a viitorilor absolvenți; îmbunătațirea accesului la învățare pentru elevii din grupuri dezavantajate, prin participarea la mobilitățile de formare profesională VET a cel puțin 20 de elevi din aceste grupuri; dezvoltarea la stagiarii VET de cunoștințe, abilități, atitudini și competențe specifice calificărilor profesionale, prin promovarea învățării bazate pe activități practice desfășurate în cadrul stagiului de formare, în firme reprezentative de pe piața europeană;  dezvoltarea de către toți participanții  a competențelor interculturale și a celor de comunicare în limba engleză, prin contactul direct cu valorile culturii și civilizației din Cipru și Portugalia; Creșterea calității ofertei educaționale a Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, prin dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient cu organizații și agenți economici din Uniunea Europeană. Grupul țintă este format din 35 de elevi, împărțiți în 4 fluxuri de mobilitate, în Cipru și Portugalia, bugetul aprobat fiind de 87.450 euro.

În perioada 23 februarie - 7 martie, cei șapte elevi din clasa a X-a de la calificarea mecanic auto vor efectua o practică de 60 de ore în service-uri auto din Portugalia, în orașul Barcelos. Participanții vor efectua lucrări de întreținere și reparație la mecanismul motor, mecanismul de distribuție, la instalațiile de alimentare, răcire, ungere și la sistemul de pornire. Firmele de stagiu vor fi Barceloturbo-ReparacaoAuto, LDA și JOBAUTO, iar organizația intermediară - Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade.