Recent a apărut la Editura Evrika Publishing din București cartea profesorului univ. dr. Paul Magheru, „Dificultăți ale limbii și literaturii române la examenul de evaluare națională a absolvenților de clasa a VIII-a”, destinată elevilor din învățământul gimnazial, profesorilor, părinților, tuturor celor interesați de buna educație și instrucție a tinerei generații. Cartea intervine ca un fel de îndreptar sau îndrumar recuperator al unor cunoștințe mai dificile de limba și literatura română pe care elevii din învățământul gimnazial, din diferite motive, le însușesc mai greu, deși ele sunt prevăzute în programele și manualele școlare.                              

Pornind de la scopul propus, cartea se structurează în zece capitole complementare de dificultăți în lexicologie, stilistică, compoziție literară, versificație și stil, naratologie, teoria modernă a genurilor și curentelor literare, etimologiile în terminologia științifică, dificultăți gramaticale, fonetice, morfologice, sintactice și se încheie cu un model de test cu soluții și sugestii de rezolvare pentru examenul de evaluare națonală.                                                 

Cartea ne avertizează că cea mai mare greșeală pe care o pot face elevii care urmează să susțină examenul de capacitate ar fi substituirea lecturilor strict necesare și obligatorii cu tot felul de rezumate, filme sau alte surse de pe Internet. Lectura directă ar reduce mult din ceea ce, cu un termen jenant, se numește analfabetism funcțional. Autorul ține să precizeze că această carte „preventivă” este scrisă pentru elevi, dar nu trebuie citită în locul elevilor. Acolo unde elevii nu înțeleg un anumit lucru, un cuvânt, o noțiune, o dificultate de limbă sau literatură intervine profesorul, care, slujindu-se și de acest îndreptar, poate să explice totul în cuvintele cele mai simple și pe înțelesul tuturor, pornind de la deviza didactică după care „Toți pot fi învățați totul”.

Examenul de evaluare națională - ne spune autorul - n-ar trebui privit ca o sperietoare, nici măcar ca un rău necesar. El dă absolventului de clasa a VIII-a posibilitatea să-și verifice cunoștințele, să se afirme și să aibă încredere în evoluția sa ulterioară. În viziunea profesorului Paul Magheru, oricine se poate convinge că examenul de evaluare națională este ușor și accesibil. Se cer îndeplinite în prealabil câteva condiții cumulate progresiv: elevul să-și dorească acest lucru, să beneficieze de o consiliere de familie și școlară și de o bună orientare profesională, să-și însușească cunoștințele strict necesare prevăzute în programele și manualele școlare, să dorească să dea un sens util și plăcut vieții sale, care bate la poarta consacrării mature.                               

Cei interesați de această carte o pot comanda pe site-ul Editurii Evrika Publishing, la următorul link: https://www.evrikaaa.ro/carte/dificulti-ale-limbii-i-literaturii-romane-la-examenul-de-evaluare-naional-a-absolvenilor-de-clasa-a-viii-a/.

La aceeași editură mai puteți comanda, de același autor, și volumul Sinteze de limba și literatura română pentru reușita la bacalaureat și în viață, ediția a IV-a, revizuită și adăugită, în curs de apariție. În felul acesta cititorii pot fi în posesia a două cărți pe care le considerăm importante și oportune pentru dezvoltarea, perfecționarea și modernizarea învățământului gimnazial și liceal.

Lector univ. dr. Orlando Balaș