Veste bună pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat anul acesta. După contestații, rata de promovabilitate a crescut cu puțin peste două procente, ajungând la 75,94%, reușind astfel să ia bacalaureatul încă 80 de candidați.

 

Rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2022), după contestații au fost afișate vineri, 1 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

În județul Bihor, dintre cei 3.595 de candidați înscriși pentru această sesiune, s-au prezentat 3.495, respectiv 97,21%. Rata de promovare (a absolvenților din promoția curentă și din promoțiile anterioare) a fost de 73,65% înainte de contestații și de 75,94% după contestații.

Din totalul celor 3.495 de candidați prezenți, au promovat 2.654, față de 2.574, înainte de contestații (2.539 din promoția curentă, respectiv 80,76% și 115 din promoțiile anterioare, adică 32,76%).

Doi candidați, unul de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea și unul de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, au luat examenul cu media 10.

Din numărul total al celor reușiți pe tranșe de medii după contestații, situația este următoarea: 666 (față de 623 candidați înainte de contestații) au obținut medii între 9-9,99, 795 (față de 808 candidați înainte de contestații) au obținut medii între 8-8,99, 634 (față de 642 candidați înainte de contestații) între 7-7,99, medii între 6-6,99 obținând un număr de 557 candidați (față de 499 înainte de contestații). Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

În județul Bihor, 3.595 candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din prima sesiune (iunie-iulie) a examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022. Din totalul celor înscrişi, 3.180 candidați au provenit din promoţia 2021-2022, iar 415 candidați din promoţiile anterioare. 100 de elevi nu s-au prezentat, iar un candidat a fost eliminat.

Probele scrise s-au desfășurat în 13 de centre de examen, iar pentru evaluarea lucrărilor s-au organizat trei centre zonale de evaluare.

Rezultatele elevilor au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie.

La nivel național, rata de promovare a fost de 75,2%, crescând cu 1,9% după soluționarea contestațiilor.