Casa Corpului didactic Gorj, cu sprijinul unor formatori ai Asociației pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea a organizat online în perioada 14 - 30 iunie programul de formare și dezvoltare profesională continuă cu tema „Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi”.

 

Programul a fost inclus în Oferta Educațională a CCD Gorj, avizată de Ministerul Educației din România. Scopul Programului a fost de a dezvolta competențe cadrelor didactice privitor la recunoașterea, identificarea și gestionarea adecvată a celor mai frecvent întâlnite dificultăți de învățare școlară verbale și neverbale cu care se pot confrunta elevii în cadrul procesului instructiv-educativ. La acest program au participat aproximativ 70 de profesori din mai multe județe ale țării (Bihor, Constanța, Cluj, Buzău, Galați, Bacău, Dâmbovița, București, Dolj, Gorj, Suceava etc.), aceștia având posibilitatea de a-și forma o serie de competențe profesionale precum: utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în contextul dificultăților de învățare școlară la elevi; diferențierea adecvată între dificultățile de învățare școlară specifice (verbale) și cele nespecifice (non-verbale) elaborarea unui program de intervenție personalizată în vederea terapiei dificultăților de învățare școlară la elevi; argumentarea importanței incluziunii școlare a elevilor care se confruntă cu diverse cerințe educaționale speciale de tip dificultăți de învățare.

Programul a avut o durată de 24 de ore de formare (dintre care 12 ore de activități didactice sincrone, 10 ore activități de formare asincronă, respectiv două ore de evaluare sumativă).

Programul s-a încheiat cu un Simpozion Național, prilej cu care toți participanții (formatori, cursanți sau alte cadre didactice) au avut posibilitatea să prezinte modele de bună practică din experiența proprie în managementul dificultăților de învățare școlară la elevii din învățământul de masă sau cel special ori special incluziv.