Ministerul Educației generalizează la nivel naţional evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților odată cu sesiunea august - septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep miercuri, 16 august.

 

Potrivit Ministerului Educației, în sesiunile iunie - iulie 2022 și iunie - iulie 2023 ale examenului național de bacalaureat, respectiv ale evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-a pilotat evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise pentru candidații din două judeţe, Călărași și Dâmbovița. Acum, Ministerul ia decizia de a generaliza evaluarea digitalizată, fundamentată pe beneficiile confirmate deja. Între beneficii, Ministerul Educației menționează: anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării; eliminarea birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării); reducerea timpului de lucru destinat evaluării; transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct; scăderea riscului erorii umane în privința: calcului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afișării rezultatelor; posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau școli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

„Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații”, potrivit Ministerului Educației.

În această perioadă, au fost parcurse etapele pentru pregătirea procesului de evaluare digitalizată și au fost elaborate și transmise ghidurile pentru fiecare rol de utilizator din platformă.

Ministerul Educației subliniază că procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

„Ne dorim digitalizarea evaluării pentru toate examenele naționale, fie că vorbim despre bacalaureat, evaluare națională, concurs de ocupare a posturilor sau definitivat. Este un progres nu doar necesar, pentru că simplifică tot ceea ce înseamnă logistică a organizării acestor examene, ci și firesc, în contextul evoluției tehnologice”, a spus Ministrul Educației, Ligia Deca, citată de Mediafax.

Peste 33.900 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul național de bacalaureat în sesiunea august - septembrie 2023, prima sesiune în care evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise este generalizată.