În acest an școlar, cei de la Grădinița cu Program Prelungit ˝Floare de Colț˝ derulează proiectul intitulat „Toți suntem egali˝, având ca partenere mai multe unități de învățământ din județul Bihor: grădinițele cu program prelungit Nr. 1 Beiuș, Nr. 1 Ștei și Nr. 34 Oradea, Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu˝ Beiuș, Liceul International Agora și Liceul Teologic Baptist „Emanuel˝, ambele din Oradea, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș˝ Beiuș, Colegiul Național „Onisifor Ghibu˝ Oradea și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont Oradea.

Proiectul, inițiat de o echipă din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț˝ Beiuș formată din directoarea Mariana Costea și colegele acesteia Mariana Petruse și Nicoleta Mlendea, are obiective ambițioase, precum: promovarea dialogului și a comunicării între partenerii implicați în proiect, cunoașterea și acceptarea reciprocă; dezvoltarea unei atitudini tolerante, deschise, de înțelegere a copiilor cu cerințe educative speciale, care să contribuie la incluziunea socială a acestora și la rezolvarea mai facilă a problemelor educative ale acestora; eliminarea discriminării de orice natură; desfășurarea unor activități educative de dezvoltare emoțională, de cunoaștere a drepturilor și responsabilităților fiecăruia; pregătirea copiilor și a familiilor acestora pentru integrarea progresivă în învățământul de masă, în scopul prevenirii abandonului școlar; aplicarea unor cunoștințe, priceperi, deprinderi învățate în situații diverse (vizite, activități, jocuri, etc.); dezvoltarea abilităților sociale adecvate vârstei, care să-i ajute în integrarea în toate mediile (în parc, la grădiniță, la școală).

Cât privește beneficiarii direcți ai proiectului ˝Toți suntem egali˝, aceștia sunt 40 de copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont Oradea și 300 de preșcolari și elevi ai unităților de învățământ partenere.

Trei dintre cele șase activități cuprinse în calendarul proiectului „Toți suntem egali˝ s-au desfășurat deja: „Să pornim la drum!˝ (octombrie; organizarea echipelor de proiect de la nivelul fiecărei unități școlare implicate), „Scrisoare din suflet˝ (noiembrie; celor 40 de copii din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont le-au fost adresate scrisori și mesaje de susținere și prietenie din partea preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ partenere) și, cea mai recentă, ˝Dar din dar se face RAI!˝ (15 decembrie). Cu ocazia acestei acțiuni, fiecare grupă de preșcolari sau clasă de elevi a pregătit câte un cadou de Crăciun pentru copilul beneficiar de la CSEI Orizont care i-a fost repartizat în acest sens.

După cum declara prof. Mariana Petruse, „cadourile au constat în îmbrăcăminte, încălțăminte (toate, noi, cu etichetă), produse de igienă și dulciuri. Ne-am deplasat la CSEI Orizont cu un grup de preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit «Floare de Colț» și un altul de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale «Nicolae Popoviciu» Beiuș, copiii find însoțiți de cadre didactice și părinți. Odată ajunși acolo, am colindat și am împărțit cadourile˝.

După finalizarea activității caritabile din 15 decembrie, prof. Mariana Costea, directoarea Grădiniței cu Program Prelungit ˝Floare de Colț˝, ne-a prezentat modul în care echipa de proiect pe care o coordonează și-a propus să convingă pe cât mai mulți că... „Toți suntem egali˝: „Prin acest proiect se dorește sensibilizarea preșcolarilor și elevilor, părinților și cadrelor didactice în legătură cu problemele copiilor cu cerințe speciale, în scopul influențării în bine a atitudinii societății față de această categorie de persoane.

Mulțumim tuturor celor implicați, cadre didactice, copii, părinți ai acestora, precum și celorlalți parteneri din cadrul proiectului «Toți suntem egali» pentru că, punând mână de la mână, au adus zâmbete pe fețele elevilor de la CSEI Orizont și căldură în sufletele lor, în prag de sărbători!

Activitățile de voluntariat vor conduce la toleranță, la respectarea, acceptarea și aprecierea, la întrajutorarea și susținerea materială sau morală a celor de lângă noi˝.