433 de studenți înscriși la Universitatea din Oradea și Universitatea Emanuel au beneficiat, în anul universitar 2022-2023, de sprijin în valoare de 558.790 lei, în cadrul programului local „Make IT în Oradea”.

 

Lansat la începutul anului 2019, Programul local „Make IT in Oradea” (Realizează-te în Oradea) are drept scop creșterea gradului de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate în domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea.

Pentru nivelul universitar, programul prevede alocarea de fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte localități înscriși la universitățile din Oradea, la studii universitare de licență, care învață la specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa. Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare asigurate de universitatea la care studentul este înscris.

Cererile de acordare a burselor din cadrul programului „Realizează-te în Oradea”  se depun la secretariatele facultăților la care sunt înscriși studenții.

Sprijinul financiar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea, care studiază la una din instituțiile de învățământ superior din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, cursuri cu frecvență, în regim cu sau fără taxă (specializările trebuie să cuprindă minimum 2 cursuri semestriale de programare software într-unul dintre limbajele cunoscute (Java, C++, Android, Javascript etc).

 

Unde se duc banii?

De la Universitatea din Oradea sunt trei Facultăți de la care studenții pot primi burse: Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, cu programele de studiu – Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatică și Informatică Aplicată și Inginerie Electrică și Calculatoare, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică cu programele de studiu – Mecatronică și Robotică și Facultatea de Informatică și Științe cu programul de studiu Informatică. La Universitatea Creștină Partium, pot primi burse studenții de la Specializarea Management, disciplinele Informatică economică, Aplicații informatice în economie și de la Universitatea Emanuel din Oradea, Facultatea de Management cu domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică și specializarea Informatică economică.

Pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene.

Pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale și au realizat stagii de practică/internship/să fie angajați la departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minimum 60 ore) și au prezentat în acest sens, la secretariatul facultății de care aparțin, adeverință sau contract de muncă.

Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative și obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar de către studenți revine facultății la care sunt înscriși.