Colegiul Național „Teodor Neș” din Salonta a obținut recent o nouă finanțare în cadrul proiectelor Erasmus. De această finanțare în valoare de 77.000 euro vor beneficia elevii de la profilul Informatică (matematică-informatică intensiv engleză și matematică-informatică intensiv informatică). Aceștia vor avea ocazia de a-și perfecționa abilitățile profesionale dobândite pe băncile colegiului în anul școlar 2021-2022, în cadrul unei mobilități Erasmus+, în Spania.

An de an, Colegiul Național „Teodor Neș” din Salonta se mândrește cu numeroase înscrieri și reușite de participare la proiecte educaționale naționale și internaționale. A devenit o obișnuință formată în anii de experiențe încununate cu succes, ca elevii informaticieni ai colegiului salontan să participe la mobilități Erasmus+ destinate perfecționării profesionale în firme de profil din Uniunea Europeană.

Menite să-i familiarizeze cu exigențele muncii de profil într-un spațiu la care România a aderat cu succes, participarea la un proiect Erasmus+ în timpul liceului a devenit, pentru mulți dintre elevii salontani, principalul ghid al orientării profesionale.

În toamna anului trecut, echipa de cadre didactice formată din profesorii Illyés Lajos-Demeter și Dana Canahai, care se ocupă cu implementarea programelor Erasmus+ în cadrul Colegiului Național „Teodor Neș” din Salonta, a depus la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, formularul de acreditare, obținând astfel un succes remarcabil - acreditarea colegiului pe o perioadă de cinci ani în cadrul programelor Erasmus+.

Ca efect al acestei semnificative realizări educaționale, anual, echipa profesorilor de Informatică Illyés Lajos-Demeter și Dana Canahai va depune către Agenție o cerere de finanțare. Elevii, câte 22 în fiecare an, selectați riguros pe baza meritelor școlare, dar și a participării la concursuri de profil sau la diferite acțiuni de voluntariat, vor putea participa la mobilități internaționale de formare profesională.

Cererea din acest an școlar, 2021-2022, a fost aprobată, alocându-se Colegiului Național „Teodor Neș” din Salonta un grant de 76.935 euro, bani din care se vor organiza două fluxuri de mobilități internaționale Erasmus+ de formare profesională: unul pentru 22 de elevi din clasa a X-a de la profilul real, iar altul pentru trei profesori de informatică, în vederea perfecționării lor profesionale.

Proiectul este în faza de contractare, iar implementarea propriu-zisă urmează cu celeritate, grație sprijinului nemijlocit al echipei manageriale a Colegiului Național „Teodor Neș” din Salonta coordonată de doamna director și profesor de Informatică, Florentina Galea.

Tematica mobilității internaționale Erasmus+ pentru acest an școlar este „Programarea în Arduino”, pentru care s-a propus o disciplină opțională la clasa a X-a, elevii beneficiind astfel de o extindere a materiei predate în școală, prin aplicații practice desfășurate în timpul mobilității în Spania.

Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul informatic, prin programarea asistată pe calculator, pentru un învățământ profesional de calitate, care ușurează accesul tinerilor în piața muncii. Un alt scop al acestei mobilități Erasmus+ este cunoașterea cerințelor de pe piața muncii din domeniul I.T. european. Se are în vedere atât observarea modului în care funcționează firmele din domeniu, cât și oportunitățile deschiderii pe viitor a propriei afaceri I.T., prin dobândirea de către elevi a capacităţii de înţelegere şi adaptare la alte culturi europene, tipuri de civilizaţie şi grupuri, prin exersarea limbilor străine și prin contactul direct cu un alt mediu de afaceri. Nu în ultimul rând, se are în vedere crearea unor parteneriate cu firme din domeniul I.T. din Spania, pentru a putea oferi elevilor salontani o conectare eficientă la cerințele reale din domeniu.

prof. DANA CANAHAI