Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie.

Workshop-urile CRED dedicate educației non-formale și bunelor practici în acest domeniu ajung la Oradea pe 20 aprilie, între 10.00 și 14.00, la Palatul Copiilor Oradea.

Vor participa, pe lângă unități de învățământ preuniversitar și organizații non-guvernamentale active în domeniul educației, reprezentanți de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Asociația Județeană a Părinților și Sindicatul Liber Învățământ Bihor.

La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților etc.

Fiecare atelier va aborda una dintre cele trei categorii de practici non-formale: Activități promovate de școli, cu accent pe programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”; Practici din cadrul Palatelor și ale Cluburilor Copiilor, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculumul național, la diferite discipline; Activități promovate de diferite organizații non-guvernamentale.

În 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin în 25 de școli din zone vulnerabile din Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au avut rolul de a crește atractivitatea școlii pentru elevi. La încheierea activităților pilot, un număr semnificativ de elevi ce erau expuși, inițial, riscului de abandon școlar, și care au fost implicați în activitățile CRED, au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.