Proiectul Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA102-078852, cu titlul „Formare profesională prin stagii de practică la locul de muncă” se va derula pe o perioadă de doi ani școlari la LT „Unirea” Ștei, a cărui conducere este compusă din prof. ing. Adrian Gruie, director, prof. Viorica Mone, director adjunct și prof. Cristian Vieriu, consilier educativ.

Acest proiect, cu un grant de finanțare în valoare de 86.800 euro, se adresează unui număr de 6 profesori VET și 30 de elevi de clasa a X-a, respectiv, 22 elevi de la calificările Mecanic auto, nivel 3, domeniul Mecanică și 8 elevi de la calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, nivel 4, domeniul Electronică automatizări. În cadrul proiectului elevii vor efectua un stagiu de practică de 60 de ore pe modulele de CDL „Mentenanța motoarelor termice de automobil”, pentru mecanic auto, și „Circuite electrice utilizate în sistemele de calcul”, pentru Tehnician operator tehnică de calcul, la agenți economici din Cipru, Portugalia și Spania. Stagiarii VET, prin practica la locul de muncă vor dobândi competențe, cunostințe, abilități și atitudini aferente unităților de rezultate ale învățării: „Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice necesare în domeniul electronică automatizări”; „Efectuarea de măsurări tehnice în Electronică” și „Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete”, pentru Tehnician operator tehnică de calcul; „Întreținerea și repararea automobilului”, pentru mecanic auto. Profesorii VET, în urma activităților, vor dobândi abilități, cunostințe și competențe aferente unităților de competenți „Proiectarea activităților educaționale”, „Conducerea si monitorizarea procesului de învățare”, „Integrarea si utilizarea TIC în educație”. Obiectivul general este dezvoltarea profesională a elevilor, prin stagii de practică la agenți economici competitivi din UE și integrarea unor metode didactice moderne, pentru facilitarea inserției socio-profesionale a absolvenților. Obiective specifice sunt: Dobândirea de către 30 de stagiari VET de cunoștințe, abilități, aptitudini și competențe în domeniul calificării, prin activități de învățare la locul de muncă, pentru ca 60% dintre stagiarii VET să se angajeze pe piața muncii în primul an de la absolvire; îmbunătățirea la cei 30 de stagiari VET a unor competențe cheie, precum competențe culturale și de limba engleză, competențe TIC, prin activitățile de proiect, astfel ca la finalul mobilității 60% dintre participanți să poată utiliza în conversație limba engleză și să utilizeze TIC în învățare; dezvoltarea la cei 6 profesori VET de cunostințe și competențe tehnice din domeniul auto, de strategii didactice moderne centrate pe elevi, și aplicarea acestora în anul școlar următor, pentru îmbunătățirea practicii la nivel instituțional; întărirea parteneriatului cu organizații și agenți economici din UE, prin cel putin 3 parteneriate noi, pentru asigurarea unei formări profesionale la standarde europene. Partenerii de proiect sunt: Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei; agenții economici O. P. Auto Quality Service Center si D. E Pit Stop Repairs Ltd din Cipru; Mlg Electrosolar Granada S.L. din Spania; Barcelturbo, LDA, Electro Amadeu - Reparações Electricas, Lda – Portugalia. Organizațiile intermediare sunt Rivensco Consulting Ltd-Cipru, Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade- Portugalia, M.E.P. Europrojects Granada S.L.- Spania. Grupul țintă se va constitui prin selecție, respectând principiile egalității de șanse, a transparenței si evitării conflictului de interese. Proiectul se va desfășura pe 3 fluxuri, astfel: 8 elevi, 6 profesori și 2 profesori însoțitori, în Portugalia; 8 elevi și un profesor însoțitor în Spania; 14 elevi și un profesor însoțitor, în Cipru. Activități de proiect: Stagiarii de la calificarea Mecanic auto vor executa lucrări de diagnosticare, întreținere și reparații la mecanismul motor, mecanismul de distribuție, la instalația de alimentare a MAS. și la MAC, instalația de ungere, la instalația de răcire și instalația de aprindere; stagiarii de la calificarea Tehnician operator tehnică de calcul vor realiza: măsurări de mărimi electrice, instalații pentru semnalizări acustice, de monitorizare audio – video, de interfoane audio și instalații de avertizare prin efracție, vor construi redresoare, utilizând componente electronice active. Stagiarii vor beneficia și de un program cultural. Profesorii VET vor realiza activități de observare a stagiarilor si tutorilor de stagiu; vizite de studiu la școli tehnologice și la o fabrică de autovehicule; ateliere de lucru pe diverse teme. Rezultate așteptate: Rezultate tangibile - 1 CDL, 1 auxiliar curricular, 6 proiecte didactice pentru practica elevilor, 6 fișe de diagnosticare, 36 certificate de mobilitate Europass, 36 Certificate de participare, pagină web pe site-ul școlii, articole; Rezultate intangibile - participanții vor dobândi cunosținte, competențe, abilități și atitudini corespunzătoare unor unități de rezultate ale învățării; își vor dezvolta competențele culturale, de limba engleză și TIC. Profesorii își vor dezvolta tehnicile de predare, competențele TIC și de limba engleză, noi cunoștințe în domeniul auto. Echipa de gestiune a proiectului este formată din: prof. ing. Adrian Gruie, responsabil de proiect;  prof. Rodica Drăgoi, responsabil cu formarea profesională; Cristian Vieriu, responsabil financiar; prof. Viorica Mone, responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului și prof. Dorina Făt, responsabil cu diseminarea proiectului. Datorită situației  din această perioadă la nivel mondial, mobilitățile din proiect vor avea loc în funcție de evoluția nemilosului virus care încă mai persistă.