În fiecare an, în data de 13 noiembrie, îl serbăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, Părintele Litughiei în care ne rugăm cel mai adesea, înălțând mulțumirea noastră smerită, dar adâncă și profundă către cer.

 

În biblioteca Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a avut loc vernisajul unei expoziții, în care au fost prezentate mai multe ediții ale Sfintei Scripturi, exemplare care fac parte din patrimoniul livresc al școlii, cele mai multe dintre aceste exemplare fiind donate de Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei.

În prima secțiune a expoziției au fost expuse diferite exemplare ale Bibliei sinodale, ediții din anii 1914, 1988, 2008 și 2018. Din cadrul acestei secțiuni nu a lipsit nici Biblia din 2001, ediția jubiliară a Mitropolitului Bartolomeu Anania, însoțită de comentarii și explicații.

Alături de Biblia sinodală a fost expusă Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu, în diferite ediții, dintre care cea mai recentă din anul 2017, apoi Biblia ilustrată, o ediție din anul 2002 din timpul arhipăstoririi Patriarhului Teoctist.

Expoziția a continuat cu exemplare ale Noului Testament, dintre care cel mai vechi un facsimil al Noului Testament de la Bălgrad (1648) și cel mai recent Noul Testament bilingv, grec-român de la Mănăstirea Vatoped (2022). O secțiune aparte a fost dedicată cărților de cult folosite în altar și la strană, dintre care cel mai vechi exemplar, un facsimil al Tetraevangheliarului lui Macarie (1512), care cuprinde cele patru Evanghelii așezate în ordinea lor din Noul Testament, dar cu indicarea pe margine a pericopelor, ca preotul să știe în duminici și sărbători ce să citească. Însemnătatea acestei tipărituri constă în faptul că e primul Tetraevangheliar pentru toți ortodocşii care foloseau limba slavă în cult. Secțiunea a fost întregită cu diferite ediții ale Sfintei Evanghelii, ale Apostolului și ale Psaltirii, dintre edițiile Psaltirii cea mai veche fiind un exemplar din vremea domnitorului Alexandru Ipsilanti (1777) și cea mai nouă - ediția Psaltirii traduse și comentate de un grup de monahi români din țară și din Muntele Athos, asociați Colegiului Ortodox Noul Studion (2019).

Ultima secțiune a expoziției a constituit-o Mica Biblie cu diferite ediții, începând din anul 1913 până în 2016, apoi Biblia copiilor sau Biblia povestită copiilor.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri, 11 noiembrie, toți elevii claselor de liceu de la profilul teologic și filologic au avut ocazia să vizualizeze și să admire expoziția. De asemenea, a doua zi după sărbătoarea Bibliei, luni, 14 noiembrie, în preziua începutului Postului Nașterii Domnului, toți profesorii și elevii liceului nostru, de la mic la mare, preșcolari sau liceeni, au fost invitați să aducă la școală Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Biblia pentru copii, Biblia cu ilustrații, indiferent de ediție, oferind împreună, elevi și profesori, un omagiu de câteva minute, din fiecare oră din programul zilei, lecturării unor pasaje biblice, la alegere, pentru a-și forma deprinderea citirii zilnice a Scripturii, ceea ce ar trebui să fie o regulă de aur a vieții duhovnicești, însoțitoare de nădejde a rugăciunii particulare.

Pr. prof. Alin SONEA