După aniversarea Erasmus Days, eveniment marcat de către cei de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, la mijlocul lunii octombrie, prin diseminarea ultimelor două proiecte Erasmus+ derulate, un nou demers educațional cu valențe europene a fost inițiat de colectivul unității de învățământ, una dintre cele mai vechi școli tehnice din această parte a țării.

 

Ca deținător al Acreditării Erasmus+, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș formează profesional, pe parcursul a cinci ani, 224 de elevi (prin stagii de practică de 3 săptămâni) și 12 profesori VET (pentru dezvoltarea competențelor IT).

Acestora li se vor alătura, în 2024, beneficiarii unui nou proiect Erasmus+, cu finanțare europeană. Proiectul este de scurtă durată, din Domeniul „Educație școlară”, cu titlul „Medii de învățare multiculturale pentru o educație incluzivă”.

După cum anunță echipa de proiect, etapele procedurale planificate pentru acest an au fost parcurse:

„Au fost selectați 15 elevi și zece cadre didactice din cadrul Colegiul Tehnic «Ioan Ciordaș». Aceștia vor participa la mobilități în Grecia, la școala Platon M.E.P.E. din Katerini, moment așteptat cu nerăbdare de participanți. Prima mobilitate se va desfășura în luna aprilie 2024, la aceasta participând cinci dintre profesorii selecționați, iar a doua va avea loc în iunie, fiind formată din cinci profesori și 15 elevi. Mobilitatea reprezintă, pentru toți, o provocare profesională și personală, pe care dorim să o încununăm cu succes. Nu va fi ușor, știm că elevii sunt fie la prima plecare de acasă, fie la prima plecare din țară. Cu siguranță, vom forma o echipă și vom trăi o experiență unică!”

Cât privește obiectivele proiectului, acestea sunt: dobândirea de competențe profesionale și practici pedagogice crescute în domeniul educației incluzive pentru zece profesori participanți la cursul de formare din Grecia; creșterea motivației celor 15 elevi participanți în vederea scăderii absenteismului și a prevenirii abandonului școlar prin dezvoltarea unor competențe transversale într-un mediu european; incluziunea elevilor din medii dezavantajate, combaterea violenței în școală și formarea competențelor multiculturale pentru 15 elevi de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș.