Un grup de tineri orădeni, elevi ai Colegiului Economic „Partenie Cosma”, care timp de trei săptămâni au beneficiat de un stagiu de pregătire în Anglia, s-a întors acasă şi şi-au prezentat experienţa, în cadrul unui eveniment organizat vineri de instituţia de învăţământ.  

Activitatea de diseminare a proiectului Erasmus plus „Practica europeană în turism şi alimentaţie publică” a avut loc vineri la Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea. În cadrul activității, elevii, care au beneficiat de finanţarea europeană pentru stagiul de 3 săptămâni în UK, Plymouth, au prezentat experiența lor în cadrul proiectului şi le-au vorbit colegilor lor despre timpul petrecut în Anglia. Momentul a fost urmat de unul de degustare culinară, un alt mod prin care cei 14 elevi de la profilul turism şi alimentaţie publică au împărtășit din experiența acumulată în Anglia în domeniul lor de formare. Proiectul Erasmus plus s-a derulat în perioada 2015-2016 și a avut ca principale obiective: îmbunătățirea calității și formării în domeniul VET, dezvoltarea abilităților și competențelor specifice domeniului de pregătire: bucătar, lucrător în unitatea de cazare, consolidarea tranziției între educația formală și nonformală, consolidarea competențelor lingvistice ale participanților, creșterea în rândul participanților a gradului de cunoaștere și înțelegere a altor culturi. Etapele proiectului au inclus: informarea potenţialilor participanţi, selecţia participanţilor, pregătirea lingvistică și culturală a acestora, stagiul propriu-zis de formare în unităţi de profil din Plymouth, UK. Stagiul de formare este parte a proiectului Erasmus plus „Formare europeană în turism și alimenție publică” aprobat spre finanțare din fonduri europene de către Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru anul școlar 2015-2016. Selecția elevilor de la profilul turism și alimentație publică pentru participarea la proiect s-a făcut ținându-se cont de următoarele criterii: media la materiile de specialitate, cunoștințe de limba engleză, abilități și competențe practice dovedite printr-o probă practică în care au trebuit să dovedească că știu să pregătească un produs culinar. Beneficiile elevilor participanți la proiect nu sunt puține: au avut ocazia să pună în practică cunoștințele dobandite la școală la materiile de specialitate, să își îmbunătățească limba engleză prin comunicarea directă cu clienții și, în plus, toţi s-au întoars cu atestarea experienței și abilităților dobândite prin documente precum Mobilitatea Europass, o adiție importantă la CV-ul personal. Din echipa de proiect au făcut parte directorul CE Partenie Cosma”, Virgil Blage, prof. Ramona Breazdău (coordonator de proiect) şi profesorii Ileana Popa, Simona Man, Elena Bențan.