Rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2021, înainte de contestații, au fost afișate, ieri în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

 

În județul Bihor rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată înainte de contestații este de 27,03%. Astfel, din totalul celor 1.010 candidați prezenți, au promovat 273, respectiv un procent de 27,03%. Nu s-a obținut nicio medie de 10. Din numărul total al celor reușiți pe tranșe de medii situația este următoarea: 11 candidați au obținut medii între 8 - 8,99, 55 candidați între 7 - 7,99, medii între 6 - 6,99 obținând 207 candidați. Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. În județul Bihor 1.202 candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor în a doua sesiune (august-septembrie) a examenului național de bacalaureat 2021, începând de luni, 16 august. Din totalul celor înscrişi, 810 candidați au provenit din promoţia 2020-2021, iar 392 de candidați din promoţiile anterioare. Au fost prezenți 1.010 candidați, 192 nu s-au prezentat, 1 candidat a fost eliminat. Etapa de înscriere a avut loc în perioada 19-26 iulie, iar echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale în perioada 23 - 31 august. Probele scrise s-au desfășurat în șapte centre de examen: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, Liceul Tehnologic „Horea” Marghita, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș, iar pentru evaluarea lucrărilor s-au organizat două centre zonale de evaluare.  Probele scrise s-au susținut în săptămâna 16 - 19 august. Primele rezultate de la probele scrise au fost afișate ieri, 31 august, iar contestațiille s-au  depus în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 - 18.00.  În perioada 1 - 3 septembrie se vor soluționa contestațiile. Rezultatele elevilor sunt publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD). Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale se vor afișa pe data de 3 septembrie.