În județul Bihor, în urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Națională, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 71.53%, cu 0,16% mai mare față de rezultatele inițiale (71,37%). Nu a crescut numărul candidaților cu media generală 10.00.

 

În Bihor rata de participare a fost de 91,2%, adică 4.391 de candidați prezenți dintr-un total de 4.824 de absolvenți înscriși.

La proba de Limba și literatura română, 3.216 candidați, respectiv 72,95% au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar după contestații 3.222 candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), respectiv 73.09%. 10 candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 2.791 candidați, respectiv 63,51% au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar după contestații 2.793 de candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), respectiv 63.56%. 25 de candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba de limbă şi literatură maternă, nu s-au modificat valorile după contestații. 696 candidaţi, respectiv 84,05%, au obținut note peste sau egale cu 5, iar după contestații 696 de candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci),respectiv 84.05%. 2 candidați au obţinut nota 10. Aceștia provin de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu și celălalt de la Colegiul Național Emanuil Gojdu

Nu au existat situații de candidați care să susțină examenul cu subiecte de rezervă, nici situații de candidați eliminați.

Rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat.

Înscrierile pentru admiterea la liceu vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea  computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025 și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal va avea loc în data de 24 iulie.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.

În perioada 11-12,15-22 iulie, se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolventii clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de dirigintii claselor a VIII-a. 

După repartizarea din 24 iulie, depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați se face în intervalul 25-30 iulie.