Inspectoratul Școlar Județean Bihor a organizat marti, 22 noiembrie, la Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea, o întâlnire de lucru la care au fost invitați să participe directorii și contabilii celor 66 de unități de învățământ care implementează Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar la nivelul județului Bihor.

Programul face parte din Proiectul Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro nerambursabili și vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar.

În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS au fost prioritizate 1.726 de unități de învățământ care au îndeplinit cumulativ criteriile și care pot depune cerere de finanțare în cadrul acestui apel. Este vorba despre unități de învățământ de stat care au fost identificate cu prioritate de intervenție mare sau medie în 2018-2019 și 2020-2022, școli care au personalitate juridică și învățământ de masă (au un număr de cel puțin 40 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial) și care și-au exprimat intenția de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS prin declarație de intenție.

Pentru sesiunea 2022, la nivelul județului Bihor, au fost eligibile 73 de unități de învățământ. Au depus cereri de finanțare 66 unități de învățământ, iar în urma evaluării cererilor, toate aceste unități au fost declarate câștigătoare.

La sfârșitul lunii septembrie au fost încheiate contractele de finanțare între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și cele 66 de unități de învățământ.

 

Bani și activități

Granturile din cadrul programului se încadrează în trei categorii: mic - 70 de mii de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 40 și 75), mediu - 140 de mii de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 76 și 150) și mare - 153 de mii de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial este peste 150).

În cadrul acestui program se implementează o tipologie diversificată de activități printre care: activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală; activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie; activități pedagogice și de sprijin; activități de tip Școală după Școală inclusiv acordarea de hrană; activități extra-curriculare; activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar; activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar; activități de reintegrare școlară; activități de sprijin și stimulare pentru copiii și tinerii care au părăsit școala; dotarea cu clase inteligente; diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor; activități de predare - învățare - evaluare.

La întâlnirea de marți s-au prezentat aspecte practice cu privire la implementarea proiectelor, fluxurile financiare, și modalitatea de raportare. De asemenea a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri referitoare la modul de organizare a activităților, de gestionare a documentelor, de derulare a achizițiilor, respectiv legislația națională și europeană care reglementează întregul program.

Întânirea s-a dovedit a fi una utilă și necesară, chiar dinamică din persepectiva numărului mare de întrebări formulate, dar și a exemplelor de bună practică exprimate, constituindu-se într-un schmib de idei și subliniindu-se principalele etape care trebuie parcurse conform calendarului în perioada următoare.