Inspectoratul Școlar Județean Bihor va organiza un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct de la unitățile de învățământ preuniversitar. Disponibile sunt 29 de posturi de director și 15 posturi de director adjunct.

 

Luni, 27 iunie, pe pagina isjbihor.ro au fost publicate funcțiile vacante de director și director adjunct.

La nivelul județului sunt vacante, în învățământul preuniversitar de stat, 29 de posturi de director și 15 posturi de director adjunct. Nu se organizează în această etapă concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.

În perioada 28 iunie - 17 iulie se depun dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată, iar în perioada 18 - 21 iulie are loc evaluarea dosarelor de înscriere. În 22 iulie se afișează lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor. După remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere se afișează din nou lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor în data de 28 iulie.

Proba scrisă se va desfășura pe 8 septembrie. În perioada 22 - 29 septembrie se va desfășura proba de interviu. Contestațiile la proba de interviu se depun și se soluționează în perioada 23 - 30 septembrie. Rezultatele finale se afișează în 30 septembrie și se validează în 4 octombrie.

Monitorizarea şi coordonarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt asigurate de Ministerul Educaţiei, prin Comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului.

În conformitate cu Calendarul concursului în fiecare etapă pe pagina web a instituției se vor posta informațiile și documentele necesare.