În prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bihor, a directorilor unităților de învățământ din municipiul Beiuș, precum și ai responsabililor Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică din unitățile de învățământ din zona Beiușului, marţi a avut loc inaugurarea primei filiale a Casei Corpului Didactic a județului Bihor deschisă în județ, în cadrul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș.

La deschiderea filialei au participat, de asemenea, reprezentanți ai Primăriei municipiului Beiuș și ai Sindicatului Liber din Învățământ. Inițiativa deschiderii acestei filiale i-a aparținut directorului CCD Bihor, Alin Ștefănuț, și reprezintă o concretizare a eforturilor realizate la nivelul învățământului preuniversitar bihorean de a veni în întâmpinarea nevoilor reale de perfecționare continuă a cadrelor didactice. În opțiunea pentru alegerea Beiușului, respectiv a Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș drept centru pentru o filială a CCD Bihor, au cântărit semnificativ motivele de natură obiectivă și buna colaborare cu conducerea și personalul LVP „N. Bolcaș” Beiuș. S-au avut în vedere tradiția învățământului pedagogic din Beiuș și numărul ridicat de unități de învățământ deservite de nou înființata filială: 6 unități de învățământ cu nivel liceal: Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, Colegiul Național „Samuil Vulcan”, LVP „N. Bolcaș”, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș și Liceul Tehnologic „Livia Maria Geco”, din Dobrești, și peste douăzeci de unități de învățământ cu nivel gimnazial. Totodată, 62 de cadre didactice din cadrul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș au parcurs până în prezent cursurile de formare ale programului acreditat de Ministerul Educației intitulat PROF - Profesionalizarea carierei didactice, cursuri care abordează domeniul mentoratului didactic. Există, astfel, la nivelul județului Bihor și al zonei Beiușului, o bază solidă pentru tot ceea ce privește desfășurarea în condiții optime a activităților de mentorat didactic, așa cum sunt ele definite prin noua lege a învățământului preuniversitar, Legea nr. 198/2023, cu o resursă umană preocupată în mod activ de calitatea actului educațional, de propria devenire profesională și de asigurarea unui învățământ de calitate, prin implicarea activă în procesul de mentorat, de consiliere și de îndrumare a pașilor celor care vor să îmbrățișeze nobila profesie de dascăl. Potrivit directorului CCD Bihor, prin inaugurarea acestei prime filiale a CCD Bihor în județ, se creează noi oportunități pentru cadrele didactice din zona Beiușului și se oferă premisele unor parteneriate instituționale cu un real impact în ceea ce privește calitatea actului educațional și performanțele școlare ale elevilor.