După cum anunța directoarea Adina Cioloș, la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș se desfășoară, în anul școlar 2022-2023, Programul mondial Eco-Schools.

Inițiat, la nivel național, de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, membru al Fundației de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), Eco-Schools este susținut de mai multe organizații și foruri internaționale, printre care Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) sau Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC).

La nivelul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș, de buna desfășurare a programului se ocupă Comitetul Eco-Școala, care este alcătuit din cadre didactice, elevi, părinți, reprezentanți ai Primăriei municipiului Beiuș și ai sponsorilor. Desigur, din comitetul amintit fac parte profesoarele Adina Cioloș, directoarea liceului, Alina Lazea, directoarea adjunctă, Ioana-Adela Iordache și Veronica Popa, ambele în calitate de coordonatoare ale proiectului.

După cum apare pe site-ul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Eco-Școala „este un program educațional care formează deprinderi pentru cetățeanul comunității școlare pentru a avea un stil de viață sănătos. Prin intermediul acestui program, elevii, părinții și profesorii conștientizează care sunt problemele locale de mediu, care sunt soluțiile propuse de comunitatea locală privind protecția și conservarea mediului, oferind în același timp exemple concrete de implicare activă în rezolvarea unora dintre aceste probleme prin studiu în clasă și activități concrete în cadrul școlii și comunității”.

Detalii despre scopul, obiectivele și primele activități derulate în cadrul programului Eco-Școala ne-a oferit directoarea Adina Cioloș:

„Începând cu acest an școlar, pe stil de viață sănătos și pe managementul deșeurilor, am început activități în cadrul Programului Eco-Școala. Scopul acestuia este obținerea «steagului verde», iar obiectivele se pliază pe cele Erasmus și pe țintele din planul conducerii unității noastre de învățământ, și anume să devenim o «școală verde».

În această perioadă, am avut o activitate intitulată «Crăciunul eco», în cadrul căreia copiii au contribuit la îmbunătățirea stării de curățenie și au amenajat sălile de clasă cu produse eco, rezultatul final constând în confecționarea brăduților de Crăciun sau a unor obiecte ornamentale”.

Interlocutoarea noastră a vorbit apoi despre activitățile ce urmează să se deruleze până la finalizarea programului Eco-Școala:

„Sunt mai multe activități care se derulează inclusiv în acest an școlar. Se dorește desfășurarea anuală a programului, dar, după doi ani, dacă reușim să ne atingem obiectivele și să desfășurăm toate activitățile propuse, vom obține «steagul verde».

Am mai organizat și o dezbatere cu reprezentanții de mediu din județ, intitulată «Pot fi eu schimbarea», vă spuneam de «Crăciunul eco», iar din ianuarie vom avea activități cu caracter permanent, în care copiii vor fi monitorizați în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și va fi constituit un grup numit «Polițiștii EcoPeda», care se va deplasa în fiecare sală de clasă pentru a cântări deșeurile și pentru a evalua gradul de curățenie de acolo. La final, clasa care va întruni toate condițiile, va fi recompensată cu o excursie. Vom mai organiza acțiuni de amenajare a spațiului verde, a unui colț verde la nivelul claselor, iar la nivel macro, la cel al întregii școli, continuăm demersurile pentru atingerea statutului de «școală verde»: am înlocuit ferestrele vechi cu unele tip PVC, schimbăm becurile cu cele economice, iar la orele de dirigenție copiii sunt informați despre ceea ce înseamnă «școala verde»”.