Pentru a preveni abandonul, școlile din România pot primi sume importante de bani în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”. În Bihor, au fost deja depuse declaraţii de intenţie de către 113 unităţi de învăţământ.

Ministerul Educaţiei a demarat Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Acesta face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă. Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar. Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ trebuie să completeze o Declarație de intenție).

Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității și va fi implementat pe o durată de 3 ani.

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Tipurile de activități eligibile în PNRAS sunt foarte diversificate. Vorbim aici despre activități pedagogice și de sprijin - cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor și mediatorilor școlari în comunitățile rome, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri școlare și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar). Se pot finanța și activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri, activități de networking școlar etc. Prin același program se pot achiziționa echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale și cheltuieli cu mentenanța.

 

Termen de depunere prelungit până pe 21 ianuarie!

Complementar cu granturile directe, în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar. Formarea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori.

Într-o videoconferinţă organizată luni, 10 ianuarie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor a prezentat oportunităţile participării la acest program conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Bihor, încurajând şi asigurând sprijin privind depunerea declaraţiilor de intenţie și desfășurarea celorlalte etape.

„Vineri, 14 ianuarie, în Bihor erau depuse declaraţii de intenţie de către 113 unităţi de învăţământ, cu 9 mai mult decât cele 104 cuprinse în lista publicată.

Având în vedere că termenul de depunere a fost prelungit până pe 21 ianuarie, încurajăm unităţile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate să aplice pentru a putea beneficia de un program complex, care să contribuie la creșterea ratei de participare a elevilor la activitățile instructiv-educative, în vederea parcurgerii integrale a traseului educațional obligatoriu, exersând deopotrivă instrumente care să prevină și să combată abandonul școlar”, se afirmă într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.