La prima probă scrisă a bacalaureatului de toamnă, cea la Limba și literatura română, în Bihor au fost prezenți 527 de candidați. Au lipsit 68 și niciun candidat nu a fost eliminat.

Proba s-a desfășurat ieri, 16 august, în 7 centre din Bihor. La filiera teoretică - profilul real, filiera tehnologică și filiera vocaţională - toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic), candidații au primit, la subiectul I, un fragment din „Însemnările mele” de Maria Banuș pe baza căruia au avut de rezolvat, la punctul A, 5 cerințe, notate cu câte 6 puncte (cerințe rezolvabile prin simpla citire și înțelegere a textului). La punctul B, notat cu 20 de puncte, candidații au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze (ținând cont de două repere) dacă emoțiile influențează sau nu comportamentul unei persoane, raportându-se atât la informațiile din fragment, cât și la experiența personală sau culturală. La subiectul al II-lea elevii au avut de comentat, în minim 50 de cuvinte (evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice), poezia „S-a spulberat” a lui Tudor Arghezi. La subiectul al III-lea candidații au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte (având în vedere 3 repere) particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu sau lui G. Călinescu.

Astăzi, elevii vor susține proba scrisă obligatorie a profilului, pe  18 august proba la alegere a profilului şi specializării și pe 21 august proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Primele rezultate de la probele scrise se vor afișa pe 25 august, până la ora 12.00, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi, între orele 12.00 și 18.00. Acestea pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip trebuie semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale se vor afișa pe 29 august. Ele vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).