Rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021), după contestații au fost afișate vineri, 3 septembrie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

În județul Bihor rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată după contestații este de 30,20% în creștere cu 3,17 față de procentul de promovați dinaintea contestațiilor.

Astfel, din totalul celor 1010 candidați prezenți, au promovat 305, respectiv un procent de 30,20% (239 - promoția curentă, respectiv 34% și 66 - promoțiile anterioare, adică 21,5%). Nu s-a obținut nicio medie de 10. Din numărul total al celor reușiți pe tranșe de medii situația este următoarea: 11 candidați au obținut medii între 8-8,99, 61 de candidați între 7-7,99, medii între 6-6,99 obținând un număr de 233 candidați.

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Reamintim că în județul Bihor 1202 candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor în a doua sesiune (august-septembrie) a examenului național de bacalaureat 2021. Din totalul celor înscrişi, 810 candidați au provenit din promoţia 2020-2021, iar 392 de candidați din promoţiile anterioare. Au fost prezenți un număr de 1010 candidați, 192 nu s-au prezentat, 1 candidat a fost eliminat.

În  2021 rata de promovoare (cumulată pe cele două sesiuni) a fost de 72.70%, în anul 2020 de 68,72%, în 2019 a fost de 71,92%, iar în sesiunea 2018 rata de promovare a fost de 66,74%.