Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT), coordonată de viceprimarul Marcel Dragoș, a analizat în cadrul ședinței de săptămâna trecută 44 de proiecte, printre care se numără construirea unei hale pe str. Coriolan Hora și a unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, pe str. Cuza Vodă.

Firma Barghen a solicitat aviz Arhitect Șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea construirii unei hale cu destinația service auto și împrejmuirea terenului aferent, pe str. Coriolan Hora, nr. 2 A. Proiectul prevede amenajarea unei hale cu suprafață construită de 240 mp, cu regim de înălțime parter + etaj parțial. Terenul destinat investiției are o suprafață de 902 mp și este liber de construcții. Accesul se va realiza din str. Coriolan Hora, fiind prevăzute 4 locuri de parcare pentru autoturisme și 2 locuri de parcare pentru autocamioane.

Tot în cadrul comisiei de săptămâna trecută, firma Flavoia Invest a prezentat, pe baza studiului istoric realizat anterior, Planul Urbanistic de Detaliu pentru demolare construcții existente și construirea de locuințe colective pe str. Cuza Vodă nr. 66-68. Imobilul va avea regim de înălțime demisol +parter +etaj + etaj retras. Suprafața construită la sol a imobilului va fi de aproximativ 850 mp.

Proiectul prevede construirea a 29 de apartamente, cu două spații comerciale la parter spre str. Cuza Vodă și a 31 de locuri de parcarea amenajate la subsol.

„Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafață de 1.480 mp și este situat în zona construită protejată, în zona funcțională M 2, caracterizată prin includerea de funcțiuni mixte, având o componentă de locuire importantă”, a precizat arhitectul-șef al orașului, Radu Fortiș.

Accesul auto și pietonal se face din strada Cuza Vodă. Va urma faza de consultare a populației, demersurile pentru obținerea avizului Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice și supunerea spre aprobare în Consiliul Local.