Procesul de reabilitare și restaurare a Cetății Oradea continuă cu consolidarea si restaurarea zidurilor Bastionului Crăișorul și amenajarea platformei acestuia. Mai exact, au demarat descărcările arheologice şi a început montarea schelelor în vederea cămășuirii zidurilor exterioare ale bastionului.

 

Descărcările, constând în decopertări și desfaceri ale terenului pentru a putea ajunge la cota de călcare inițială a bastionului, vor continua pe toată perioada contractului de execuție.

„Practic, prin aceste decopertări se vor pune în valoare elementele structurale, zidurile, cazematele și drumul de rond, care la final va fi evidențiat în forma sa inițială. Drumul de rond se sprijină pe niște arcade, așezate pe contraforți, Bastionul Crăișorul fiind singurul din Cetatea Oradea la care această structură va fi vizibilă”, a precizat Mihaela Neag, directorul adjunct al Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

În prezent, bastionul este încărcat cu pământ. După înlăturarea acestuia, vor fi recondiționate și puse în valoare zidurile, arcadele, cele două cazemate și posturile de tragere, acum acestea nefiind vizibile.

Proiectul de consolidare și restaurare cuprinde consolidarea structurală, conservarea și restaurarea zidurilor bastionului și cazematelor, dezvelirea și punerea în valoare a ruinelor, a vestigiilor arhitecturale și arheologice legate de existența bastionului între secolele XVI-XVIII. De asemenea, sunt prevăzute amenajarea unui drum de rond și a platformei bastionului cu alei și scări, respectiv extinderea și diversificarea spațiului verde existent și realizarea unei rețele de utilități – o instalație electrică de iluminat ambiental.

Platforma spațioasă, acoperind cca. 1.500 mp din interiorul bastionului dintre cazemate și cele două laturi, va fi astfel amenajată, pavată și finisată, încât să permită organizarea unor evenimente cu participarea unui număr mare de vizitatori – grupuri de turiști, elevi, studenți, grupuri organizate, fie ele legate de demonstrații, proiecții de film, târguri, prezentări, concerte, piese de teatru – cu posibilitatea montării unei scene; mese rotunde și conferințe, vizite de tip info-trip în aer liber sau sub un semi-acoperiș provizoriu metalic.

Spațiul reabilitat din interiorul bastionului, împreună cu curțile cazematelor, va crea un anturaj deosebit de specific, purtând amprenta arhitecturii militare defensive medievale târzii și premoderne, cu zidării aparente, netencuite, goluri de tragere, arcade, pile de zidării și contraforți, metereze, drumuri de rond, posturi de tunuri și alte piese de artilerie.

Drumul de rond perimetral reabilitat va permite accesul permanent al vizitatorilor, inclusiv în timpul desfășurării evenimentelor în curtea/curțile bastionului, de-a lungul perimetrului curții și vizibilitatea din zonele periferice ale acțiunilor, aidoma unor loje, galerii sau gradene perimetrale ale unui amfiteatru.

Lucrările fac parte din etapa a IV-a a proiectului de refuncționalizare a Cetății Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european, fiind finanţate din fonduri europene. Contractul a fost atribuit asocierii formate din Precon Transilvania – lider de asociere și Restitutor Proiect – asociat, valoarea acestuia fiind de 10,8 milioane lei (fără TVA).  Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.