Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului a aprobat în ședința de săptămâna trecută mai multe proiecte, printre care se numără și construirea unui nou ansamblu educațional destinat ciclului primar, gimnazial si liceal în zona străzii Ceyrat.

LMN Global Invest a solicitat aviz arhitectului șef pentru lucrarea „Construire ansamblu educațional destinat ciclului primar, gimnazial și liceal; construire gădiniță, amenajare incintă și împrejmuire teren”, în zona străzii Ceyrat. Se propune construirea a două corpuri de clădire: C1 - clădire destinată învățământului școlar (ciclu primar, gimnazial și liceal) și corpul C2 - clădire destinată învățământului preșcolar.

Corpul C1 va avea regimul de înălțime P+3E+ETehnic și va putea găzdui activități în sala de sport, sala de gimnastică, conferințe, sală de mese etc. Acest corp va fi alcătuit din 26 de săli de clasă, care vor găzdui câte 20 de elevi fiecare.

Corpul C2 va avea regimul de înălțime P+1E+ETehnic și va fi alcătuit din trei săli cu dublă funcționalitate, joacă și somn pentru trei grupe destinate copiilor de grădiniță, o sală polifuncțională (de mese) și alte spații necesare.

Între corpul C1 și corpul C2 incinta va adăposti o curte de serviciu, destinată accesului la bucătaria aferentă sălii de mese din corpul C1, la cabinetele medicale din C1 și C2 și la platforma pentru depozitarea deseurilor menajere.

Se vor amenaja alei carosabile și pietonale, terenuri de sport, locuri de joacă, zone de recreere, alternate cu spații verzi și parcările necesare în incintă. Accesele auto vor fi diferențiate pentru cele două funcțiuni.

„Este o investiție absolut necesară pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului de învățământ din Oradea. Proiectul aduce cu sine un limbaj de arhitectură modern și o funcționalitate adaptată noilor cerințe educaționale”, a precizat Arina Moș, viceprimarul municipiului Oradea.

 

Hală pentru produse farmaceutice

Spinex Farm a solicitat aviz arhitectului șef pentru PUZ în vederea construirii unei hale de producție pentru produse farmaceutice pe strada Corneliu Baba nr. 1, din Oradea, în zona drumului de legătură Oradea - Sîntandrei. Regimul de înălțime este P+E.

Prin PUG, zona studiată este reglementată ca UEi-Zonă de urbanizare - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial, iar prin Masterplan și PUZ, aprobat prin HCL 204/2022, zona este propusă spre reglementare urbanistică prin documentație de tip PUZ, ca zona funcțională Ei - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial.

„Zona funcțională a determinat necesitatea elaborării unui PUZ care vine să reglementeze posibilitatea de mobilare a parcelelor și de ocupare a terenului. În zona studiată de PUZ se află și o clădire cu valoare patrimonială deosebită, propusă pentru protecție locală”, a punctat Radu Fortiș, arhitectul șef al orașului.