Una dintre investițiile pe care beiușenii le așteaptă de mai multe decenii este amenajarea unui Aquapark, urbea de pe Crișul Negru având potențial pentru dezvoltarea acestui tip de agrement, apa geotermală fiind exploatată încă de la începutul secolului XXI.

Complexul de agrement Aquapark va fi amplasat în proximitatea Drumului Național 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Suprafața de peste 12,7 hectare a noii zone de agrement este compusă din trei terenuri aflate în proprietatea privată a parohiilor ortodoxe I, II și III din Beiuș, terenuri pentru care au fost încheiate, încă din aprilie 2022, contracte de constituire a dreptului de superficie, pe o perioadă de 30 de ani, în favoarea Municipiului Beiuș.

După constituirea dreptului de superficie și obținerea tuturor avizelor necesare, un nou pas important în direcția realizării investiției menționate a fost făcut recent, Consiliul Local Beiuș adoptând Hotărârea nr. 200/01.08.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltarea infrastructurii de turism în Municipiul Beiuș prin dezvoltarea unui Complex de agrement Aquapark. Conform aceleași hotărâri, terenurile necesare proiectului, în suprafață de  127.100 mp,  vor fi introduse în intravilanul municipiului Beiuș, iar Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și regulamentul aferent vor avea o durată de valabilitate de 10 ani.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Gabriel Popa a fost amendat în timpul ședințelor pe comisii, la propunerea consilierului local Emil Popa, astfel încât în partea sudică a amplasamentului să fie păstrat „un areal de minim 30.000 mp cu perimetru neîntrerupt având destinația de zone verzi/parcuri/pădure urbană, cu interdicție definitivă de construire exceptând construcțiile enumerate în art. 18 alin. 7 din Legea 24 din 2007 - Legea spațiilor verzi”. Odată aprobat proiectul de hotărâre amendat, viceprimarul Dragoș Balog a asigurat că proiectul de Aquapark va fi adaptat ca atare: „În urma discuțiilor din ședința de comisii, domnul arhitect-șef a venit cu o propunere prin care o suprafață de 3 hectare va rămâne ca o zonă verde, deci, exact ceea ce s-a discutat și la comisii. Va fi trecută și în documentația proiectului de către domnul arhitect-șef”.