Legea care vizează actualizarea cadrului normativ privind serviciile de plată, publicată recent în Monitorul Oficial, transpune în legislația noastră directiva europeană 2366/2015, potrivit căreia furnizorii de servicii de plată vor avea o serie de obligații suplimentare, toate pentru garantarea unor servicii de plată eficiente.

Legea reproduce prevederile directivei referitoare la serviciile de plată. Astfel,  noile prevederi vizează măsuri mai stricte la accesarea și folosirea conturilor bancare. Prestatorii de servicii de plăți (băncile, entități non-bancare care oferă servicii de plată etc.) vor trebui să se asigure că implementează „măsuri stricte de autentificare a clienților”, dacă aceștia își accesează contul de plăți, inițiază o operațiune de plată electronică sau întreprind orice acțiune, printr-un canal la distanță, care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri. Aceste măsuri de autentificare vizează instrumente care conțin o combinație de cel puțin două din următoarele trei elemente: cele care țin de cunoștințele și informațiile deținute de clienți (precum parole sau PIN-uri); cele ce țin de ce posedă clientul (de exemplu, telefonul sau un token); cele ce țin de persoana clientului (recunoaștere facială sau amprente). În privința acestor obligații, România a transpus prevederile relevante ale directivei așa cum apar ele în actul normativ european. Totodată, există obligații privind datele sensibile aferente plăților. Acestea vizează tranzacțiile financiare și unele date bancare ale persoanelor iar elementul caracteristic este că ele pot fi folosite în scopul fraudării. În România, autorizația în cauză va fi obținută de la Banca Națională a României (BNR), iar tlegea adoptată prevede că BNR, la rândul ei, va adopta reglementări care să prevadă documentația necesară pentru obținerea autorizației. În ceea ce privește serviciile bancare extinse, cei care au conturi deschise la bănci vor putea să beneficieze de servicii legate de conturile respective de la terțe persoane iar băncile vor fi obligate să le permită acelor persoane accesul la infrastructurile lor privind baza de date referitoare la conturi. E vorba, mai exact, de persoane care oferă servicii de informare cu privire la conturi și de inițiatori (non-bancari) de servicii de plată. În această privință, se pare că legea conține prevederi care, în esență, sunt identice cu cele ale directivei. Totodată, consumatorii nu vor mai fi nevoiți să plătească anumite comisioane percepute de cei care fac comerț electronic. De precizat, în încheiere, că Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative a apărut astăzi în Monitorul Oficial nr. 913, însă va intra în vigoare aiba în 13 decembrie.