În urma controalelor efectuate luna trecută de inspectorii ITM Bihor, au fost depistate zece societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată. Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat  muncă nedeclarată: creșterea bovinelor pentru lapte, exploatare forestieră și coafură și alte activități de înfrumusețare.

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, în luna aprilie, au fost controlate 251 unităţi. Inspectorii au aplicat un număr de 355 sancţiuni contravenţionale, din care 41 amenzi în cuantum de 344.100 lei şi 314 avertismente.

Din totalul de 355 sancţiuni aplicate de ITM Bihor, în aprilie, 51% (182) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 49% (173) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

„În domeniul sănătate şi securitate în muncă, luna trecută, numărul unităţilor controlate a fost de 98. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 182 sancţiuni contravenţionale, din care 174 sunt avertismente și opt amenzi în cuantum total de 35.000 lei”, anunță, printr-un comunicat de presă, reprezentanții ITM Bihor.

Potrivit acestora, în domeniul relaţiilor de muncă, în aprilie, au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 153 unităţi.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare, s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 173 sancţiuni contravenţionale, dintre care 140 avertismente (81% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 33 amenzi (19% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) în valoare totală de 309.100 lei.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

În domeniul relațiilor de muncă, în aprilie, din totalul de 173 sancţiuni, 9 (5% din total sancțiuni) sunt amenzi pentru munca nedeclarată, în cuantum total de 220.000 lei, iar un avertisment pentru munca nedeclarată; 163 (94% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care: 24 amenzi în cuantum total de 89.100 lei și 139 avertismente.

În documentul trimis de ITM Bihor se mai menționează că, în urma controalelor efectuate luna trecută, au fost depistate zece societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind depistate 12 persoane prestând activitate nedeclarată. Dintre acestea: zece persoane din cadrul a opt unități nu aveau încheiat contract individual de muncă; o persoană din cadrul unei unități a fost primită la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; o persoană din cadrul unei unități presta activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.

Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat muncă nedeclarată: creșterea bovinelor pentru lapte; exploatare forestieră; coafură și alte activități de înfrumusețare; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; restaurante; comercializare vopsele; transporturi rutiere de mărfuri.